Uppsagd under 2017 eller senare

En statligt anställd som sägs upp på grund av arbetsbrist kan om det finns särskilda skäl beviljas särskild pensionsersättning. Det gäller även i vissa fall den som blir uppsagt på grund av sjukdom eller skada eller som kommit överens med dig som arbetsgivare att sluta sin anställning på grund av sjukdom eller skada.

För att personen ska ha möjlighet att få särskild pensionsersättning ska hen ha varit anställd hos er i sju år i följd, ha slutat under 2017 eller senare och ha fyllt 57 år sista dagen hen är anställd.

Det är Omställningsnämnden som beslutar om personen får särskild pensionsersättning.

Information om avtal om omställning på Arbetsgivarverkets webbplats

Vilka omfattas inte av informationen på sidan?

Informationen på den här sidan gäller inte för anställda som

  • arbetar som yrkesofficerare och blir uppsagda på grund av arbetsbrist. Då gäller särskilda regler. Kontakta vår kundservice på 060-18 75 03 för att få mer information.
  • arbetar inom teater-, dans- eller musikinstitution eller hos annan arbetsgivare som omfattas av förordning SFS 2003:56 (PISA-förordnigen).

Vad behöver du göra?

Rapportera avslutsorsak

Om du som arbetsgivare säger upp en anställd eller om den anställde slutar enligt förutsättningarna ovan ska du använda avslutskoden SA. Koden SA gäller både för avgång på grund av arbetsbrist och för avgång på grund av sjukdom eller skada.

Anmäl att en engångspremie ska betalas

När en anställd som slutar uppfyller kraven för särskild pensionsersättning ska du anmäla det till oss.

Så här anmäler du att en engångspremie ska betalas

Du ska anmäla att en engångspremie ska betalas i anslutning till dagen då den anställda slutar. Det gör du på blanketten Engångspremie för särskild pensionsersättning (SPV0095).

Engångspremie för särskild pensionsersättning (pdf, nytt fönster)

Informera den anställda

  • Den anställda ska själv ansöka om särskild pensionsersättning.
  • Du behöver också informera den anställda att hen är skyldig att anmäla andra inkomster till oss. Exempel på inkomster som personen ska anmäla är sjukpenning, lön, arvoden och överskott av näringsverksamhet.

Information för anställda om hur ansökan går till

Information för anställda om hur hen anmäler arbetsinkomst

Vad kostar det?

Kostnad för särskild pensionsersättning

När du som arbetsgivare säger upp en anställd som senare kan få rätt till särskild pensionsersättning ska du betala en engångspremie, en så kallas SPE-premie. Premien ska du betala oavsett om den anställde senare får särskild pensionsersättning eller inte. Premien betalas inte tillbaka om personen får en ny anställning.

Engångspremie för särskild pensionsersättning

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL