Anställd efter 65 års ålder

Anställda som tillhör avdelning 2 tjänar in till tjänstepensionen till de fyller 65 år medan de anställda som tillhör avdelning 1 tjänar in till 69 år.

Anställda födda före 1988

Anställda som är födda före 1988 tillhör vanligtvis Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. Allt intjänande till den statliga tjänstepensionen (förmånsbestämd ålderspension, den valbara delen och Kåpan Tjänste) upphör när personen fyller 65 år.

Om den anställda vill ta ut sin förmånsbestämda ålderspension efter 65 år måste hen först sluta sin statliga anställning.

Anställda födda 1988 eller senare

Anställda som är födda 1988 eller senare tillhör vanligtvis Avdelning 1 i tjänstepensionsavtalet PA 16.  De tjänar in till tjänstepensionen (den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex) till den anställda fyller 69 år.

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) styr hur länge en anställd har rätt att fortsätta arbeta. Idag är den åldern 69 år men den anställda får fortsätta att arbeta även efter 69 års ålder om du som arbetsgivare tillåter det.

Lagen om anställningsskydd (LAS) på riksdagens webbplats

Vad behöver du göra?

Rapportera anställningsuppgifter

Om en person fortsätter vara anställd över 65 års-månaden ska du inte avsluta anställningen i rapporteringen till oss. Det gäller oavsett vilken avdelning den anställda tillhör. Däremot ska anställning inte rapporteras om den påbörjas under 65-årsmånaden eller senare och personen tillhör avdelning 2.

För anställda som tillhör avdelning 2 ska du sluta rapportera uppgifter om premier till de premiebestämda delarna från den månad personen fyller 65 år.

För anställda som tillhör avdelning 1 ska du sluta rapportera uppgifter om premier till de premiebestämda delarna från månaden efter den anställda uppnått åldern enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad kostar det?

Hur länge du ska betala premier beror på när den anställda är född (eller vilken avdelning hen tillhör).

Anställda födda före 1988 (Avdelning 2)

Även om en anställd fortsätter att arbeta efter 65 års ålder betalar du som arbetsgivare inga premier. 

Anställda födda 1988 eller senare (Avdelning 1)

  • Du fortsätter att betala premier till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex tills den anställda fyller 69 år.
  • De kollektiva premierna upphör när den anställda fyller 65 år.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL