Prognos över pensionskostnader 2023

Prognosen för 2023 visar att pensionskostnaderna kommer öka för de flesta arbetsgivare. Scenariot som visar utvecklingen av kostnaderna för 2024 och 2025 är mer osäkra.

Sista veckan i september får du som arbetsgivare en prognos för 2023 års pensionskostnader enligt tjänstepensionsavtalet PA 16. Du får även ett långsiktigt scenario som visar hur era kostnader kan utvecklas för 2024 och 2025.  

Både prognosen och scenariot är specifikt beräknade för just din arbetsgivare utifrån de anställningsuppgifter som ni rapporterat in till och med maj 2022. 

Kostnader i två delar

Både prognosen och scenariot är uppdelade i två delar.

  • Ett belopp för förmånsbestämd pension och kollektiva premier.
  • Ett belopp för premiebestämd pension. Det är det du betalar till den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex. 

Ökade kostnader för 2023

Prognosen visar att pensionskostnaden ökar för de flesta arbetsgivare. Kostnaderna för premiebestämd pension följer löneutvecklingen hos er. 

Att kostnaderna för förmånsbestämd pension och kollektiva premier ökar för 2023 beror bland annat på att värdesäkringspremien höjs från 2,6 procent till 4 procent. Det beror också på att räntan sänks från -1 procent till -1,2 procent vilket påverkar sparpremien. Dessutom har löneutvecklingen för de anställda stor betydelse för pensionskostnaden. När pensionsunderlaget är över 7,5 inkomstbasbelopp är sparpremien högre än om pensionsunderlaget är under den gränsen. 

Samtidigt har riskpremien sänkts från 0,7 procent till 0,5 procent. Det gör att ni får en något lägre kostnad för riskpremien än tidigare år.

Läs mer om prognos över pensionskostnader

Scenariot för 2024 och 2025 är mer osäkert

Det långsiktiga scenariot bygger på fler antaganden än den ettåriga prognosen. Exempelvis gör vi antaganden om framtida premienivåer och basbelopp. Det gör att uppgifterna i scenariot alltid är mer osäkra än de ni får i prognosen. I år gör läget i omvärlden att uppgifterna i scenariot är än mer osäkra.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL