Vanliga frågor och svar för teater-, dans- och musikinstitutioner

Med anledning av förändringen av PISA-förordningen besvarar vi de vanligaste frågorna.

Hittar du inte svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss via mejl.

Skicka ett mejl till oss

Vilka fortsätter att omfattas av PISA-förordningen?

De som den 31 december 2014 hade högst fem år kvar till pensionsåldern fortsätter att omfattas av PISA-förordningen i dess äldre lydelse.

De som inte kunde införsäkras i det nya pensionsavtalet på grund av sjukdom omfattas också av PISA-förordningen men i dess nya lydelse.

Hur ska du rapportera personer som har passerat pensionsåldern men fortfarande arbetar?

Personer som jobbar vidare efter sin pensionsålder ska du, precis som tidigare, fortsätta att rapportera in till SPV så länge de har en pågående anställning.

Vad gäller för en anställd som vid årsskiftet 2014/2015 hade parallella anställningar med olika pensionsåldrar?

Om en person den 31 december 2014 hade en anställning med fem år eller mindre kvar till pensionsåldern så fortsätter den äldre lydelsen av förordningen att gälla för den anställningen. Om personen samtidigt hade en annan anställning inom teater-, dans- och musikområdet med mer än fem år kvar till pensionsåldern kommer pensionsvillkoren för den anställningen att regleras enligt det nya kollektivavtalet. Anställningen med mer än fem år kvar till pensionsålder ska du avsluta med avslutsdatum 31 december 2014 och avslutsorsak Övrig avgång (S7).

Vad händer om uppgifterna som intjänsad pensionsrätt beräknats på ändras i efterhand?

Om anställningsuppgifter för tid före 2015 ändras, beräknas värdet av den intjänade pensionsrätten om. Sådana omräkningar sker med andra ord på precis samma sätt som om personen fortfarande hade omfattats av PISA-förordningen. Om den intjänade pensionsrätten ökar efter omräkningen debiteras arbetsgivaren i vanlig ordning den premiekostnad som då uppstår. Minskar pensionsrätten efter omräkning så krediteras arbetsgivaren.

Vad gäller för anställda som den 31 december 2014 hade mer än fem år kvar till pensionsåldern och som var sjuka över årsskiftet 2014/2015?

Om en anställd på grund av sjukdom inte kunde införsäkras i det nya kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet ska personen omfattas av PISA-förordningen, i dess nya lydelse. Så länge den anställda är sjuk fortsätter personen alltså att tjäna in pensionsrätt för ålderspension från 65 år. Däremot har personer enligt ovan inte rätt till ålderspension vid en lägre pensionsålder än 65 år. Om villkoren för omräkningspension uppfylls har de dock rätt till sådan pension.

Hur ska du rapportera de som var sjuka över årsskiftet 2014/2015?

De som hade mer än 5 år kvar till pensionsåldern vid årsskiftet 2014/2015 men som då var sjuka och därför inte införsäkras i det nya tjänstepensionsavtalet (ITP1) fortsätter omfattas av PISA-förordningen men i dess nya lydelse från och med 1 januari 2015.

Du ska rapportera alla dessa personer med pensionsålder 65 år, oavsett vilken pensionsålder de haft tidigare.

Vad ska du göra när personer enligt ovan blir friska?

När en anställd blir frisk ska personen övergå till det nya tjänstepensionsavtalet som gäller för övriga anställda hos er. Du ska då rapportera ett till-och-med-datum till SPV som är detsamma som sista sjukdagen. Avslutsorsak ska vara Övrig avgång (S7).

Vad händer om arbetsgivaren byter namn eller organisationsform efter att den nya förordningen trätt i kraft?

Övergångsbestämmelser säger att den tidigare lydelsen av förordningen fortsätter att gälla även om arbetsgivaren som tidigare var upptagen i bilaga A till förordningen byter namn eller organisationsform. Detsamma gäller om verksamheterna hos två eller flera arbetsgivare som var upptagna i den upphävda bilaga A slås samman.

Var kan ni läsa hela PISA-förordningen?

Den så kallade PISA-förordningen finns att läsa på riksdagens webbplats (nya lydelsen).

Förordning (SFS 2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning (PISA-förordningen) på riksdagens webbplats

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL