Ledamöter till SPV:s styrelse utsedda

Regeringen har nu fattat beslut om vilka personer som ska ingå i SPV:s styrelse.

Beslutet fattades torsdagen den 3 mars 2022 och innebär att följande personer förordnas som ledamöter till styrelsen:

Ordförande

Mats Sjöstrand, före detta generaldirektör på Skatteverket och ansvarig utredare för ett antal statliga utredningar

Ledamöter

  • Anna Falck, förhandlingschef, Arbetsgivarverket
  • Birgitta Hjelmberg, aktuarie på Finansinspektionen
  • Rikard Jermsten, generaldirektör på Konkurrensverket
  • Peder Sjölander, it-direktör på Skatteverket
  • Annika Sundén, nationalekonom
  • Maria Humla, generaldirektör på Statens tjänstepensionsverk

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL