Efterlevandepension - en extra pension till din familj om du dör

Om du dör kan din familj ha rätt att få pengar. Det kallas efterlevandepension och betalas ut om du vid dödsfallet omfattades av PA-91 F eller om du vid dödsfallet hade ålders- eller sjukpension enligt PA-91 F.

Rätt till efterlevandepension har:

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • sambo i vissa fall
  • barn som inte fyllt 20 år.

Hur stor är efterlevandepensionen?

Storleken på pensionen till en efterlevande är 1,2 prisbasbelopp per år. För varje ytterligare person som har rätt till efterlevandepensionen betalas ett belopp, som motsvarar 0,5 prisbasbelopp per år, ut. Det är regeringen som bestämmer vilket prisbasbelopp som gäller. Prisbasbeloppet ändras vanligtvis i januari varje år.

Efterlevandepensionen betalas ut under fem år

Efterlevandepension betalas ut under fem år eller till och med den månad då du skulle ha fyllt 70 år. Om du gått i pension senare än vid 65 år betalas pensionen ut i högst fem år efter att du gått i pension. Efterlevandepensionen slutar att betalas ut om den efterlevande maken, makan, sambon eller registrerade partnern gifter om sig eller när han eller hon avlider. Efterlevandepension som betalas ut till barn upphör när barnet fyller 20 år.

I den turordningen får dina efterlevande pengarna

Om det finns både efterlevande make, maka, sambo eller registrerad partner och barn ska ett prisbasbelopp betalas ut till maken, makan, sambon eller den registrerade partnern. Barn delar lika på resten.

Dina efterlevande behöver inte ansöka om efterlevandepensionen

Om du avlider behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. Vi på SPV utreder och bevakar de efterlevandes rätt till efterlevandepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL