Kompletterande efterlevandepension

Om du har ett pensionsunderlag som är högre än 7,5 förhöjt prisbasbelopp kan din familj ha rätt till pengar om du dör. Detta kallas för kompletterande efterlevandepension och är en form av efterlevandepension.

Rätt till kompletterande efterlevandepension har:

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • sambo (i vissa fall)
  • barn under 20 år.

Hur stor är den kompletterande efterlevandepensionen?

Om du avlider medan du fortfarande är anställd eller om du avlider efter du har gått i pension vid pensionsåldern är grundbeloppet 32,5 procent av pensionsunderlaget som är mellan 7,5 och 20 förhöjda prisbasbelopp och 16,25 procent av pensionsunderlaget som är mellan 20 och 30 förhöjda prisbasbelopp. Den kompletterande efterlevandepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Den kompletterande efterlevandepensionens storlek
Pensionsunderlag Antal procent av ditt pensionsunderlag som dina efterlevande får i kompletterande efterlevandepension
7,5-20 förhöjda prisbasbelopp 32,5 %
20-30 förhöjda prisbasbelopp 16,25 %

Om du slutar din anställning före pensionsåldern har dina efterlevande rätt till ett så kallat fribrev. Det innebär att de har rätt till en kompletterande efterlevandepension som motsvarar den summa som din arbetsgivare hade betalat in till din pension innan du slutade din anställning.

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du har under de fem sista åren innan du går i pension. Det innebär till exempel att om du går i pension i oktober 2023 grundar sig pensionsunderlaget på årslönerna 2018-2022.

I pensionsunderlaget ingår: din fasta lön (den grundlön du har i din anställning) andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg (inte övertidsersättning eller kostnadsersättning) så kallade naturaförmåner, till exempel kost eller bostad.

I den turordningen får dina efterlevande pengarna

Make, maka, registrerad partner eller sambo får hela efterlevandepensionen om det inte finns några barn. Om det däremot finns ett eller flera barn får make, maka, registrerad partner eller sambo 75 procent av efterlevandepensionen och barnen får dela på resten.

Hur länge betalas kompletterande efterlevandepension ut?

Den kompletterande efterlevandepensionen betalas ut varje månad livet ut. Den kompletterande efterlevandepensionen upphör att betalas ut

  • om din make, maka, sambo eller registrerade partner gifter sig
  • när ditt barn fyller 20 år*
  • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

*Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till kompletterade efterlevandepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Dina efterlevande behöver inte ansöka

Om du avlider behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. SPV utreder och bevakar de efterlevandes rätt till efterlevandepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL