Återbetalningsskydd och familjeskydd

Återbetalningsskydd och familjeskydd är båda en form av efterlevandepension. Om du har valt att avstå en del av premien för din kompletterande ålderspension ITP-S (ITPK-S) så har dina efterlevande i vissa fall rätt att få pengar om du dör.

Det försäkringsbolag som du valt för att förvalta din kompletterande ålderspension ITP-S som betalar ut återbetalningsskydd. Det är Bliwa Livförsäkring som betalar ut familjeskyddet.

Bliwa Livförsäkrings webbplats

Återbetalningsskydd – pengar till din familj om du dör

Återbetalningsskydd innebär att din familj får en pension under fem år om du avlider före pensionsåldern. Storleken på återbetalningsskyddet motsvarar värdet av de premier som återbetalningsskyddats (hela eller del av pensionskapitalet). Om du avlider efter pensionsåldern får dina efterlevande ta över utbetalningen under den tid som återstår av de fem åren.

Familjeskydd – extra pension till din familj om du dör

Familjeskydd betalas ut till din familj med ett eller två förhöjda prisbasbelopp under fem år om du avlider före 65 års ålder. Familjeskydd gäller bara så länge som din arbetsgivare betalar in pengar. Om du slutar din anställning får dina efterlevande inte den här pensionen.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL