Familjepension

Om du dör efter 28 år kan din familj få familjepension på den del av din pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Gäller även om du dör efter pensionsåldern.

Rätt till familjepension har:

  • make eller maka
  • registrerad partner
  • barn under 20 år.

Hur mycket är familjepensionen?

Om du avlider medan du fortfarande är anställd eller om du avlider efter du har gått i pension vid pensionsåldern är familjepensionens grundbelopp 32,5 procent av din pensionsmedförande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 16,25 procent av din pensions­medförande lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Familjepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Om du slutar din anställning före pensionsåldern har dina efterlevande rätt till ett så kallat fribrev. Det innebär att de har rätt till en familjepension som motsvarar den summa som din arbetsgivare hade betalat in till din pension innan du slutade din anställning.

Turordning

Make/maka eller registrerad partner får hela grundbeloppet när det inte finns pensionsberättigade barn. Finns ett eller flera barn får efterlevande make/maka eller registrerad partner alltid 75 procent av grundbeloppet.

Hur länge betalas familjepensionen ut?

Familjepensionen betalas ut varje månad livet ut. Familjepensionen upphör att betalas ut

  • när ditt barn fyller 20 år*
  • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

*Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till familjepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Ingen ansökan

Om du avlider behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. SPV utreder och bevakar efterlevandes rätt till familjepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL