Sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din pensionsmedförande lön. Om din pensionsmedförande lön är högre än 7,5 prisbasbelopp per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Sjukpensionens storlek påverkas av din pensionsmedförande lön
Pensionsmedförande lön i basbeloppSjukpension vid aktivitetsersättning och sjukersättning
–7,5 prisbasbelopp 15 %
7,5 prisbasbelopp–20,0 inkomstbasbelopp 65 %
20,0 inkomstbasbelopp–30,0 inkomstbasbelopp 32,5 %

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • Aktuell fast lön och kontant utbetalt semestertillägg.
  • Skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad.
  • Ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision.
  • Under föregående kalenderår utbetald ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid och liknande.

Om du får en lönehöjning efter 60 år får du inte alltid räkna med den i sin helhet.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL