Slutat din anställning

Om du slutat din anställning efter 28 års ålder så har du rätt till förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension ITP-S och i vissa fall familjepension. Pensionen kallas då för fribrev.

Vad händer med din tjänstepension när du slutat din anställning?

  • SPV skickar årligen ut fribrevsbesked med uppgift om hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension och eventuellt till din familjepension.
  • Det försäkringsbolag som administrerar den kompletterande ålderspensionen ITP-S lämnar årligen information om aktuellt värde.
  • Om du slutat din anställning före pensionsåldern men efter 62 års ålder på egen begäran och i pensioneringssyfte så blir din försäkring slutbetald. Det innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspensionen ITP-S och eventuell familjepension beräknas som om du arbetat fram till pensionsåldern.
    Slutbetalning gäller inte för den som avgår med pension enligt övergångsreglerna om lägre pensionsålder.

Hur du tar ut din tjänstepension i form av fribrev

Om du blir sjuk eller avlider inom tre månader efter att du slutat din anställning

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att

  • Det kan finnas rätt till en sjukpension om du blir sjuk.
  • Det kan finnas rätt till pengar för din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till liknande skydd.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL