Förmånsbestämd ålderspension

Den förmånsbestämda ålderspensionen är en del i tjänstepensionsavtalet ITP-S. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in genom tidigare anställningar. Om du har slutat din anställning kan du ha rätt till förmånsbestämd ålderspension. Pensionen du får kallas då för fribrev.

I det årliga pensionsbeskedet som du får från oss kan du se hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension.

  • Om du har slutat din anställning får du ett pensionsbesked om fribrev.
  • Om du är anställd får du ett pensionsbesked med en prognos på hur mycket du kan tjäna in om du fortsätter att arbeta fram till din pensionsålder.

Vi börjar betala ut din förmånsbestämda ålderspension när du fyller 65 år om du inte meddelat att du vill ta ut pensionen från en annan tidpunkt. Om du får en löneförhöjning efter att du fyllt 60 år kan du inte alltid räkna med löneförhöjningen i sin helhet i din tjänstepension.

Om du arbetar fram till pensionsåldern beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen på den sista pensionsmedförande lön som du får innan du slutar.

Mer information om löneförhöjning efter 60 år

Mer information om pensionsåldern

Hur vi beräknar förmånsbestämd ålderspension

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • din aktuell fasta lön och kontant utbetalt semestertillägg
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision
  • under föregående kalenderår utbetald ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid och liknande

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL