Pensionsålder

De allra flesta som omfattas av ITP-S-planen har 65 år som pensionsålder. Några har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser.

Du som har 65 år som pensionsålder

De allra flesta som omfattas av ITP-S planen har 65 år som pensionsålder. Det innebär att din arbetsgivare avsätter pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år, eller tidigare om du slutar din anställning före pensionsåldern. Du kan inte ta ut din förmånsbestämda ålderspension innan du fyller 55 år. Du kan skjuta upp uttaget av din förmånsbestämda ålderspension tills  du fyller 70 år.

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa som är anställda har rätt att gå i pension innan de fyllt 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika bestämmelser gäller för olika yrkeskategorier. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL