Vad får jag i förmånsbestämd ålderspension?

Vad du får i förmånsbestämd ålderspension beror på om du går i pension när du fyller 65 år eller om du vill ta ut din pension före eller efter 65 års ålder.

Om du går i pension när du fyller 65 år

Om du arbetar fram till 65 år blir din förmånsbestämda ålderspension 10 procent av den pensionsmedförande lönen (slutlönen) upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Om du har en pensionsmedförande lön som överstiger 7,5 inkomstbasbe­lopp får du dessutom 65 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 32,5 procent av lönedelen mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp.

Om du går i pension innan du fyller 65 år (förtida uttag)

Du kan ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen i förtid, men inte innan du fyllt  55 år. Din pension blir lägre om du tar ut den i förtid, eftersom din arbetsgivare slutar betala in pengar till din pension och eftersom pensionen ska betalas ut till dig under en längre tid.

Om du går i pension före pensionsåldern men efter 62 års ålder blir din tjänstepension slutbetald. Då beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen, den kompletterande ålderspensionen ITP-S och eventuell familjepension som om du arbetat fram till pensionsåldern. Slutbetalning gäller inte om du går i pension enligt övergångsreglerna om lägre pensionsålder.

Om du går i pension efter att du fyllt 65 år (uppskjutet uttag)

Du kan också skjuta upp uttaget av din förmånsbestämda ålderspension. Det kan du göra tills månaden innan du fyller 70 år. Ditt framtida månadsbelopp blir då större  eftersom pensionen betalas ut under kortare tid.

Tjänstetidsberoende

Din förmånsbestämda ålderspension enligt ITP-S minskar om du tjänat in kortare tjänstetid än 360 månader (30 år).

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år
Pensionsmedförande lön i inkomstbasbelopp Hel ålderspension
0,0–7,5 10 %
7,5–20,0 65 %
20,0–30,0 32,5 %

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL