Pensionsbesked om förmånsbestämd ålderspension (fribrev)

När du slutar din anställning räknar vi ut hur mycket du har tjänat in till din tjänstepension. Vi utgår ifrån de inbetalningar som din arbetsgivare har gjort under tiden du var anställd. Tjänstepensionen kan bestå av två delar; förmånsbestämd ålderspension och i vissa fall familjepension. I pensionsbeskedet kan du se hur mycket du har tjänat in till båda delarna.

Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen och familjepensionen innehåller tjänstepensionsavtalet ITP-S dessutom en kompletterande ålderspension ITP-S. Under tiden du var anställd har din arbetsgivare betalat in motsvarande 2 procent av din lön till din kompletterande ålderspension ITP-S. Det är du som väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna i din kompletterande ålderspension ITP-S. Varje år får du ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension ITP-S från den försäkringsgivare du har valt.

Mer information om kompletterande ålderspension

Det är SPV och Skandia som administrerar din tjänstepension. När du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension kommer SPV att betala ut pensionen.

Så här läser du ditt pensionsbesked

Ditt pensionsbesked visar hur mycket du tjänat in i fömånsbestämd ålderspension enligt pensionsavtal ITP-S. Om du har tjänat in till familjepension redovisas även familjepensionens storlek . Du ser också vilket underlag vi har använt när vi har räknat ut din tjänstepension.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år och livet ut

Här ser du hur mycket du har tjänat in i förmånsbestämd ålderspension enligt tjänstepensionsavtal ITP-S.

Din förmånsbestämda ålderspension redovisas på två olika sätt. Först visas belopp med aktuell återbäring inräknad. Återbäringen kan både öka och minska över tid.

Det andra beloppet visar hur stor del av det aktuella beloppet som du är garanterad att få. Hur mycket återbäring som tillkommer när du går i pension beror på resultatet från försäkringsgivaren Skandia Liv. Din förmånsbestämda ålderspension kan aldrig bli lägre än det garanterade värdet.  

Mer information om förmånsbestämd ålderspension

Pengar till din familj om du dör

Familjepension

Om du har tjänat in till familjepension visas det grundbelopp som din familj får dela på. Familjepension kan betalas ut till efterlevande make, maka och registrerad partner. Det finns också rätt till familjepension för barn under 20 år.

Din familjepension redovisas på två olika sätt. Först visas belopp med aktuell återbäring inräknad. Återbäringen kan både öka och minska över tid.

Det andra beloppet visar hur stor del av det aktuella beloppet som är garanterat. Hur mycket återbäring som tillkommer när familjepensionen börjar utbetalas beror på resultatet från försäkringsgivaren Skandia Liv. Grundbeloppet för familjepension kan aldrig bli lägre än det garanterade värdet.

Mer om familjepension

Underlag för beräkning

Ditt fribrev bestäms av din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar. 

Arbetsgivare

Här visas den senaste arbetsgivaren som har betalat in till din tjänstepension.

Försäkringstid (antal månader)

Här kan du se hur många månader du har tjänat in tjänstepension i din anställning. Du får räkna tjänstetid från att du fyller 28 år.

Fram till

Här kan du se när du slutade tjäna in till din tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. Om du slutade din anställning mitt i en månad får du ändå tjänstepension för hela månaden. 

Vad som händer om du slutat din anställning

Efterskydd

Om du har slutat din anställning och blir sjuk eller avlider inom tre månader finns det ett visst skydd från din tjänstepension. Det kallas för efterskydd och innebär att:

  • Du kan ha rätt till sjukpension om du blir sjuk.
  • Det kan finnas rätt till pengar för din familj om du avlider.

Efterskyddet gäller inte om du har fått en ny anställning där du har rätt till ett liknande skydd.

Så här ansöker du om din förmånsbestämda ålderspension

När du har bestämt dig för att gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Din pension kommer från flera håll; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vissa delar måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Hur du ansöker om pension

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år.

Mer information om dina olika möjligheter att ta ut din pension

Gör en prognos över hela din pension

På Mina sidor kan du logga in med e-legitimation och göra en prognos över hela din pension genom ett samarbete med Minpension.se. Där kan du också se dina pensionsbesked.

Uppgiften om intjänad förmånsbestämd ålderspension enligt tjänstepensionsavtal ITP-S presenteras under pensionsinstitut Skandia på Minpension.se. I nuvarande version kan du bara göra en prognos för att ta ut pensionen från 65 år.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL