Pensionsbesked – tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S

Pensionsbeskedet som du får från SPV innehåller uppgifter om din förmånsbestämda ålderspension, sjukpension och familjepension. Det är SPV och Skandia som administrerar din tjänstepension.

Förutom den förmånsbestämda ålderspensionen, sjukpensionen och familjepensionen innehåller tjänstepensionsavtalet ITP-S dessutom en kompletterande ålderspension ITP-S. Under tiden du var anställd har din arbetsgivare betalat in motsvarande 2 procent av din lön till din kompletterande ålderspension ITP-S. Det är du som väljer vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna i din kompletterande ålderspension ITP-S. Varje år får du ett separat pensionsbesked om din kompletterande ålderspension ITP-S från den försäkringsgivare du har valt.

Mer information om kompletterande ålderspension

Så här läser du pensionsbeskedet

Ditt pensionsbesked innehåller information om din förmånsbestämda ålderspension, sjukpension och familjepension. Du ser också vilket underlag vi har använt när vi har räknat ut din tjänstepension.

Underlag för beräkningen av din tjänstpension enligt ITP-S

Arbetsgivare

Här visas den senaste arbetsgivaren som har betalat in pengar till din tjänstepension enligt ITP-S.

Pensionsålder

Du har 65 år som pensionsålder. Det innebär att din arbetsgivare sätter av pengar till din förmånsbestämda ålderspension fram till månaden innan du fyller 65 år eller tidigare om du slutar din anställning före pensionsåldern. Du kan tidigast ta ut din förmånsbestämda ålderspension när du är 55 år. Du kan som längst skjuta upp uttaget av din förmånsbestämda ålderspension till du är 70 år.

Prisbasbelopp

Här ser du prisbasbeloppet för året. Prisbasbeloppet grundar sig på prisutvecklingen i samhället och bestäms varje år av regeringen. Prisbasbelopp används bland annat för att räkna ut vissa försäkringsbelopp. Prisbasbeloppet använder vi för att räkna ut hur mycket du får i pension.

Inkomstbasbelopp

Här ser du inkomstbasbeloppet för året. Inkomstbasbeloppet följer löneutvecklingen i samhället och fastställs varje år av regeringen. Inkomstbasbeloppet använder vi för att räkna ut hur mycket du får i pension.

Anmäld lön/mån

I din anmälda lön ingår både din månadslön och vissa tillägg. På pensionsbeskedet presenteras din senaste lön. Det är din arbetsgivare som rapporterar in din lön till oss.

Pensionsmedförande lön/månad

I din pensionsmedförande lön ingår både din månadslön och vissa tillägg. På pensionsbeskedet presenteras din senaste pensionsmedförande lön. Om du får en lönehöjning efter 60 år får du inte alltid räkna med den i sin helhet i din pensionsmedförande lön.

Beräknad tjänstetid i månader

Vi räknar ut din tjänstetid genom att summera den tid du har tillhört tjänstepensionsavtalet ITP-S och den tid som återstår till din pensionsålder. För att du ska tjäna in en hel pension måste din beräknade tjänstetid bli minst 360 månader (30 år).

I tjänstetiden kan det också ingå:

  • tid då du varit föräldraledig eller sjukskriven
  • tid då du har tillhört ett annat tjänstepensionsavtal än ITP-S.

Ålderspension fr.o.m. 65 år

Tjänstepension

Här ser du en prognos på storleken av din förmånsbestämda ålderspension om du går i pension när du fyller 65 år. Prognosen är beräknad på din senaste pensionsmedförande lön.

Fribrev (från annan försäkring)

Om du har tjänstepension från tidigare anställningar och vi på SPV har tagit hänsyn till det när vi räknade ut din förmånsbestämda ålderspension ser du det beloppet här. SPV betalar inte ut den här tjänstepensionen.

Sjukpension

Här ser du en preliminär beräkning av din sjukpension. Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan har du rätt till sjukpension. Sjukpensionen betalas ut i proportion till sjukersättningen eller aktivitetsersättningen. Sjukpensionen är beräknad på ditt senaste pensionsunderlag.

Om du har en lön över 8 prisbasbelopp kan du även få sjukpension samtidigt som Försäkringskassan betalar ut sjukpenning till dig i mer än 90 dagar. Storleken på sjukpensionen beräknas enligt särskilda regler.

Mer information om sjukpension

Familjepension

Tjänstepension

Om du har eller har haft en pensionsmedförande lön som är över 7,5 inkomstbasbelopp kan din familj få pengar från SPV om du avlider. Här ser du vilket belopp din familj skulle få i familjepension. 

Fribrev/livräntor (från annan försäkring)

Om du har tjänstepension från tidigare anställningar och vi på SPV har tagit hänsyn till det när vi räknade ut din familjepension ser du det beloppet här. SPV betalar inte ut den här tjänstepensionen. 

Mer information om familjepension

Så här ansöker du om din förmånsbestämda ålderspension

När du har bestämt dig för att gå i pension finns det några saker du behöver tänka på. Din pension kommer från flera håll; allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. Vissa delar måste du ansöka om och vissa får du automatiskt.

Hur du ansöker om pension

Olika möjligheter att ta ut din förmånsbestämda ålderspension

Du har 65 år som pensionsålder men kan börja ta ut din pension från 55 år. Du kan också välja att ta ut den senare än 65 år.

Mer information om dina olika möjligheter att ta ut din pension

Gör en prognos över hela din pension

På Mina sidor kan du logga in med e-legitimation och göra en prognos över din pension genom ett samarbete med Minpension.se. I pensionsprognosen från Minpension.se kan du se din förmånsbestämda ålderspension enligt tjänstepensionsavtal ITP-S under pensionsinstitut Skandia. I nuvarande version kan du endast göra prognos vid uttag från 65 år.

Logga in på Mina sidor

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL