Efterlevandepension

Om du dör efter att du fyllt 28 år kan din familj få efterlevandepension på den del av din lön som är över 7,5 förhöjda prisbasbelopp. Det gäller även om du dör efter pensionsåldern.

Rätt till efterlevandepension har

  • make eller maka
  • sambo i vissa fall
  • registrerad partner
  • barn som inte fyllt 20 år.

Hur stor är efterlevandepensionen?

Om du går i pension vid pensionsåldern är efterlevandepensionens grundbelopp 32,5 procent av pensionsunderlaget mellan 7,5 förhöjda prisbasbelopp och 20 prisbasbelopp och 16,25 procent av pensionsunderlaget mellan 20 och 30 prisbasbelopp. Efterlevandepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 360 månader (30 år).

Storleken på efterlevandepensionen
PensionsunderlagHel efterlevandepension
7,5 förhöjda prisbasbelopp-20,0 prisbasbelopp 32,5%
20-30 prisbasbelopp 16,25%

Om du slutar din anställning före pensionsåldern har dina efterlevande rätt till ett så kallat fribrev. Det innebär att de har rätt till en efterlevandepension som motsvarar den summa som din arbetsgivare hade betalat in till din pension innan du slutade din anställning.

I vilken ordning får de efterlevande pengar?

Make, maka, sambo eller registrerad partner får hela grundbeloppet när det inte finns pensionsberättigade barn. Finns ett eller flera barn får efterlevande make, maka, sambo eller registrerad partner alltid 75 procent av grundbeloppet.

Hur länge betalas efterlevandepension ut?

Efterlevandepensionen betalas ut varje månad livet ut. Efterlevandepension upphör att betalas ut

  • om din make, maka, sambo eller registrerade partner gifter sig
  • när ditt barn fyller 20 år*
  • när din make, maka, registrerade partner eller ditt barn dör.

*Barn som har fyllt 20 år och får hel aktivitetsersättning från Försäkringskassan har rätt till efterlevandepension. Kontakta oss på telefonnummer 060-18 76 57 för mer information.

Ingen ansökan behövs

Om du avlider behöver dina efterlevande inte skicka in några ansökningshandlingar. SPV utreder och bevakar efterlevandes rätt till efterlevandepension.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL