Om du har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 20 procent av ditt pensionsunderlag. Om ditt pensionsunderlag är högre än 7,5 prisbasbelopp per månad blir beloppet på sjukpensionen högre.

Sjukpensionens storlek påverkas av ditt pensionsunderlag
PensionsunderlagSjukpension vid aktivitetsersättning och sjukersättning
0-1 prisbasbelopp 52,5 %
1 prisbasbelopp-7,5 förhöjda prisbasbelopp 16,5 %
7,5 förhöjda prisbasbelopp-20 prisbasbelopp 81,5 %
20-30 prisbasbelopp 40,75 %

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du hade under de fem sista åren innan du blev sjuk. Pensionsunderlaget följer prisbasbeloppets utveckling under tiden när du är sjuk.

I pensionsunderlaget ingår

  • din fasta lönen (den grundlön du har i din anställning)
  • andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg (inte övertidsersättning eller kostnadsersättning)
  • så kallade naturaförmåner, till exempel kost eller bostad.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL