Om du har sjukpenning från Försäkringskassan

Du kan ha rätt till sjukpension från oss om du har sjukpenning från Försäkringskassan. Hur mycket du får i sjukpension beror på ditt pensionsunderlag och på hur länge du har haft sjukpenning från Försäkringskassan.

Om du har varit sjuk i mer än 90 dagar

När du varit sjuk i mer än 90 kalenderdagar i följd och får sjukpenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till sjukpension. Förutsättningen är att du har en nedsatt arbetsförmåga med minst 25 procent och att ditt pensionsunderlag är över 7,5 prisbasbelopp.

Sjukpensionens storlek påverkas av ditt pensionsunderlag
Pensionsunderlag i basbeloppSjukpension under sjukpenningtid från dag 91
–7,5 prisbasbelopp -
7,5 prisbasbelopp–20,0 prisbasbelopp 65 %
20,0 prisbasbelopp-30,0 prisbasbelopp 32,5 %<

Mer information om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de årslöner du hade under de fem sista åren innan du blev sjuk. Pensionsunderlaget följer prisbasbeloppets utveckling under tiden när du är sjuk.

I pensionsunderlaget ingår

  • din fasta lönen (den grundlön du har i din anställning)
  • andra så kallade kontanta avlöningsförmåner i din anställning, till exempel semestertillägg (inte övertidsersättning eller kostnadsersättning)
  • så kallade naturaförmåner, till exempel kost eller bostad

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL