Förmånsbestämd ålderspension

Den förmånsbestämda ålderspensionen är en del i tjänstepensionsavtalet PA-RFVS. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket pension du har tjänat in i tidigare anställning. Du som har slutat din anställning kan ha rätt till en förmånsbestämd ålderspension. Pensionen kallas då för fribrev.

I det årliga fribrevsbesked som du får från oss kan du se hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension.

  • Vi betalar ut din förmånsbestämda ålderspensionen från 65 år om du inte meddelat att du vill ta ut pensionen från annan tidpunkt.
  • Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas på ett pensionsunderlag.

Vad menar vi med pensionsunderlag?

Pensionsunderlaget är medelvärdet av de fem senaste årslönerna.

I den pensionsmedförande lönen ingår

  • den fasta lönen oavsett om den utbetalas eller inte
  • andra kontanta avlöningsförmåner i anställningen (men inte övertidsersättning eller kostnadsersättning)
  • naturaförmåner i form av kost eller bostad, värderade enligt skattetabell.

Hur vi räknar ut förmånsbestämd ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL