Vad får jag i förmånsbestämd ålderspension?

Vad du får i förmånsbestämd ålderspension beror på om du går i pension vid 65 år eller om du vill ta ut din pension före eller efter 65 år.

Om du slutade din anställning före 65 år

Om du slutade din anställning efter 28 års ålder har du rätt till förmånsbestämd ålderspension, kompletterande ålderspension PA-RFVS och i vissa fall efterlevandepension. Pensionen kallas då för fribrev. Fribrevet räknas ut från de inbetalningar som din arbetsgivare har gjort under tiden du var anställd.

Om du slutar din anställning

Om du går i pension vid 65 år (normalt uttag)

Om du arbetar fram till pensionsåldern blir din förmånsbestämda ålderspension 10 procent av pensionsunderlaget upp till 7,5 förhöjda prisbasbelopp.

Om du har ett pensionsunderlag som är över 7,5 förhöjda prisbasbelopp får du dessutom 65 procent av lönedelen mellan 7,5 förhöjda prisbasbelopp och 20 prisbasbelopp och 32,5 procent av lönedelen mellan 20 och 30 prisbasbelopp.

Om går i pension tidigare än 65 år (förtida uttag)

Du kan ta ut den förmånsbestämda ålderspensionen i förtid, men tidigast från 55 års ålder. Pensionen blir lägre om du går i pension i förtid eftersom din arbetsgivare slutar betala in pengar till din pension och eftersom pensionen ska betalas ut under en längre tid.

Tjänstetidsberoende

Din förmånsbestämda ålderspension enligt tjänstepensionsavtalet PA-RFVS minskar om du tjänat in kortare tjänstetid än 360 månader (30 år).

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år
Pensionsmedförande lön i prisbasbeloppHel ålderspension
0,0–7,5*  10 %
7,5*–20,0 65 %
20,0–30,0 32,5 %

* förhöjda prisbasbeloppet

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL