Nyfiken på pension

Din pension kommer från flera olika håll. Du kan ha rätt till både allmän pension, tjänstepension och eget privat sparande.

Pensionspyramiden med allmän pension i botten, tjänstepension i mitten och eget sparande längst upp.

Pensionspyramiden visar varifrån pensionen kommer.

  • Basen är den allmänna pensionen som du får från Pensionsmyndigheten.
  • De flesta som arbetar har också en kollektivavtalad tjänstepension genom sin arbetsgivare.
  • Vissa har dessutom eget privat sparande.

Pensionspengarna läggs ihop och blir din totala pension. På Mina sidor kan du logga in och se ditt pensionsbesked.

Mina sidor

Det här är din tjänstepension enligt PA-91T

Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Om du arbetade vid ett bolag inom PostNord och slutade din anställning under perioden 1 mars 1994 till 31 december 1995 tillhör du tjänstepensionsavtalet PA-91T. Du tillhör även avtalet om du var sjuk den 1 januari 1996 och fortfarande är sjuk.

Det här ingår i PA-91T

Från 18 års ålder ingår:

  • sjukpension
  • tillfällig sjukpension
  • efterlevandepension
  • kompletterande efterlevandepension.

Från 28 års ålder ingår:

  • förmånsbestämd ålderspension
  • kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste).

Storleken på den förmånsbestämda delen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning. Storleken på den kompletterande ålderspensionen PA-91T beror på din lön och på vilken avkastning det blir på pengarna som du tjänat in.

Förmånsbestämd ålderspension

Vi räknar fram din förmånsbestämda ålderspension utifrån din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning. Vi betalar ut den förmånsbestämda ålderspensionen från 65 år utan att du behöver ansöka om utbetalning.

Läs mer om förmånsbestämd ålderspension

Kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste)

Kompletterande ålderspension PA-91T ingår som en del i PA-91T. Pensionen är premiebestämd, vilket innebär att pensionens storlek bestäms av storleken på premien och på Kåpan Pensioners avkastning. Varje månad betalar arbetsgivaren in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön.

Läs mer om kompletterande ålderspension

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL