Gå i pension efter 65 år

Din tjänstepension består av två delar: förmånsbestämd ålderspension och kompletterande ålderspension PA-91T.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension efter 65 år

Du kan välja att ta ut din förmånsbestämd ålderspension efter 65 år under förutsättning att du har kvar din anställning. Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Du slutar tjäna in pengar till din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år

PostNord slutar betala in pengar till din förmånsbestämda ålderspension efter du fyllt 65 år. Det gör att din förmånsbestämda del inte ökar efter du fyllt 65 år, även om du fortsätter arbeta.

Om du tar ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år får du mer i pension varje månad eftersom pensionen ska betalas ut under en kortare tid än om du hade gått i pension vid 65 år. Om du väljer att ta ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år betalas pengar ut till dig så länge du lever. Du kan inte välja att ta ut din förmånsbestämda ålderspension under en kortare tid.

Meddela oss om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år

Din förmånsbestämda ålderspension betalas automatiskt ut till dig när du fyller 65 år, utan att du behöver ansöka. Några månader innan du fyller 65 år skickar vi på SPV ett meddelande till dig med uppgift om hur mycket pengar som vi kommer att betala ut till dig i pension. Om du istället vill ta ut din pension efter 65 år, ska du fylla i blanketten Begäran om ändrad utbetalning, och skicka in den till oss på SPV. Blanketten finns med i meddelandet vi skickar till dig.

När du har gått i pension och din förmånsbestämda ålderspension har börjat betalas ut kan du inte ändra dig och välja att pensionen ska betalas ut vid ett senare tillfälle.

Ta ut kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste) efter 65 år

Det är Kåpan Pensioner som förvaltar din kompletterande ålderspension PA-91T.

Genom att logga in på Kåpan Pensioners webbplats kan du se dina försäkringar och ansöka om dem.

Se planera eller ansök på kapan.se

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL