Om uppgifterna hos Minpension.se

På Mina sidor kan du få en samlad bild av hela din pension genom vårt samarbete med Minpension.se. Minpension.se är ett samarbete mellan staten och olika pensionsbolag. Tjänsten kostar inget för dig som privatperson.

Gör en pensionsprognos via Mina sidor

  • I pensionsprognosen från Minpension.se kan du se din förmånsbestämda ålderspension.
  • Kåpan Pensioner skickar uppgifter till Minpension.se. om din kompletterande ålderspension PA-91T (Kåpan Tjänste).

Minpension.se gör sedan en sammanställning av alla dina pensioner. Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparade ingår när du gör en prognos.

För vilka personer skickar SPV uppgifter till Minpension.se?

Vi skickar uppgifter för dig som är eller har varit anställd hos PostNord.

Om du fått ett belopp i pensionsprognosen från Minpension.se och ett annat från oss

Om du har gjort en prognos genom Minpension.se som inte stämmer med den prognos som du fått från oss kan det bero på olika saker.

  • Minpension.se räknar ihop alla dina tjänstepensioner och presenterar dem i ett samlat belopp.
  • Det kan vara så att olika löner är inlagda för prognosen.

Arbetar du eller har du arbetat hos PostNord men ser inga uppgifter hos Minpension.se?

Även om du arbetar eller har arbetat hos PostNord kan det ibland vara så att vi inte skickar dina uppgifter till Minpension.se. Det kan bero på följande saker.

  • Det kan vara så att vi inte har utrett din tjänstetid. Tjänstetiden påverkar storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen och måste därför vara utredd innan vi kan skicka uppgifter till Minpension.se.
  • Om du har har fått ett beslut om förmånsbestämd ålderspension eller om du har en utbetalning från oss skickar vi inga uppgifter till Minpension.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL