Delpension – en möjlighet att jobba mindre

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_delpension_en_mojlighet_att_jobba_mindre.png

Delpension är en möjlighet för dig som statligt anställd och född före 1966. Det är en möjlighet att jobba mindre mellan 61 och 65 års ålder. Det är din arbetsgivare som bestämmer om du får det.

  • Du kan tidigast få delpension från 61 år och som längst tills du fyller 65 år. Slutar du din anställning före 65 år upphör delpensionen.
  • Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete. Du måste arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension. Det är din arbetsgivare som beviljar vilken omfattning du kan ha delpension.
  • För att få delpension behöver du ha haft kollektivavtalad pensionsrätt i minst 10 år. Du kan titta på dina pensionsbesked för att se om du har den tid som krävs. 

För dig som är född 1966 – 1988

Är du född 1966 – 1988 finns inte möjligheten att ansöka om delpension. Du har istället inbetalning till delen Kåpan Flex. Den kan användas för att gå ner i arbetstid innan pensionering.

Om delen Kåpan Flex

Om du har delpension och har rätt till garantipension

Har du delpension enligt delpensionsavtalet och kan ha rätt till garantipension i din allmänna pension, har din arbetsgivare möjlighet att förlänga delpensionen till månaden innan du fyller 66 år.

För att ta reda på om du har rätt till garantipension kan du göra en prognos på minpension.se eller kolla med Pensionsmyndigheten. Det är upp till din arbetsgivare att besluta om du får förlängd delpension.

Så här ansöker du

Du ansöker om delpension enligt delpensionsavtalet hos din arbetsgivare. Din arbetsgivare anmäler sedan det till oss. Vi betalar ut delpensionen till dig.

Mer om delpension

I den här tabellen kan du se hur mycket du får ut totalt i delpension och lön. Tabellen utgår från att du har en anställning på 100 procent innan du får delpension.

Tabell som visar vad du får i delpension och lön beroende på hur många procent du arbetar
Hur mycket du arbetar utifrån en hundraprocentig anställning Totalt i delpension och lön (före skatt)
50 % 80 % av din nuvarande lön
60 % 84 % av din nuvarande lön
70 % 88 % av din nuvarande lön
80 % 92 % av din nuvarande lön
90 % 96 % av din nuvarande lön

Så här påverkas inbetalningarna till din pension om du får delpension

  • Delpensionen påverkar inte den förmånsbestämda delen. Det beror på att din arbetsgivare fortsätter betala in pengar baserat på den lön du skulle ha haft om du inte tagit delpension.
  • Din arbetsgivare fortsätter att betala in pengar till delarna Kåpan Tjänste och den valbara delen. Inbetalningarna räknas på din månadslön och i din månadslön räknas inte lönetillägg in, till exempel semestertillägg. Det innebär att delpensionen kan påverka inbetalningen till de här delarna.

  • Din arbetsgivare slutar att betala in pengar till delen Kåpan Flex.
  • Din allmänna pension kan bli lägre om du får delpension. Det belopp som du får i delpension från oss räknas inte som pensionsgrundande inkomst hos Pensionsmyndigheten. Din allmänna pension kan därför bli lägre om du får delpension, kontakta Pensionsmyndigheten för en prognos om du vill veta mer.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL