Du som är reservofficer eller GSS-T

Om du är reservofficer eller tjänstgör som GSS-T (gruppbefäl, soldater och sjömän som är tillfälligt anställda i Försvarsmakten) ser din tjänstepension olika ut. När du är född påverkar också din tjänstepension.


För dig som tjänstgör som GSS-T


Tjänstepensionen består av tre olika delar.

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt.

Du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt. Kåpan Tjänste förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Tjänstepension.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Kåpan Flex förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Tjänstepension. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Kåpan Flex

För dig som är reservofficer och född 1988 eller senare


Tjänstepensionen består av tre olika delar.

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt.
Du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos försäkringsgivaren Kåpan Tjänstepension. Försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt. Kåpan Tjänste förvaltas av Kåpan Tjänstepension.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Kåpan Flex förvaltas av Kåpan Tjänstepension. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.


Kåpan Flex

För dig som är reservofficer, född före 1988 och har anställningskategori RO1


Tjänstepensionen består av tre olika delar.

Den valbara delen

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 20 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt.
Du väljer vem som ska förvalta den här delen. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos förvaltas av försäkringsgivaren Kåpan Tjänstepension. Försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön upp till 46 378 kronor i månaden. Har du en högre lön betalar arbetsgivaren in 10 procent på lön från 46 379 kronor och uppåt. Kåpan Tjänste förvaltas av Kåpan Tjänstepension.

Kåpan Tjänste

Kåpan Flex

Arbetsgivaren betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön (efter löneavdrag). Kåpan Flex förvaltas av Kåpan Tjänstepension. Den här delen kan du använda för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension.

Kåpan Flex

För dig som är reservofficer, född före 1988 och har anställningskategori RO2 eller RO3


Tjänstepensionen består av två eller tre olika delar.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den här delen. Du kan bestämma hur pengarna ska placeras genom att välja sparform och försäkringsgivare. Du behöver inte välja om du inte vill. Om du inte gör ett val placeras dina pengar i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Tjänstepension. Den försäkringen heter Kåpan Valbar.

Den valbara delen

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till Kåpan Tjänste. Det är Kåpan Tjänstepension som förvaltar den här delen. Du kan inte bestämma var pengarna ska placeras.

Kåpan Tjänste

Förmånsbestämd ålderspension

  • Är du född före 1973 tjänar du även in till förmånsbestämd ålderspension.
  • Är du född 1973 eller senare och har ett pensionsunderlag över 557 250 kronor (7,5 inkomstbasbelopp, 2023) tjänar du in till förmånsbestämd ålderspension. Förenklat är pensionsunderlaget medelvärdet av dina pensionsgrundande löner de fem senaste åren.
  • Storleken påverkas av din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född.

Förmånsbestämd ålderspension

Som statligt anställd är du också försäkrad

Som statligt anställd omfattas du också av en tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan även få sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om du dör.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL