Du som är yrkes­officer eller flygledare

Det här gäller för dig som är född före 1988 och arbetar som yrkesofficer på Försvarsmakten eller flygledare hos LFV tills du går i pension. Du har särskilda regler i tjänstepensionsavtalet och rätt att gå i pension när du fyller 60 år om du är flygledare och 61 år om du är yrkesofficer.

Tjänstepension för dig som är född 1988 eller senare

Pensionsålder för yrkesofficer och flygledare

Pensionsålder i pensionsavtalet betyder inte att du behöver ta ut pensionen vid den åldern. Men du tjänar inte in mer tjänstepension efter din pensionsålder om du fortsätter jobba.

Du som är född före 1988 och arbetar som yrkesofficer, oavsett inriktning, har pensionsålder från månaden efter du fyllt 61 år. Du som arbetar som flygledare hos Luftfartsverket har pensionsålder från månaden efter att du fyllt 60 år. Pensionsålder 61 eller 60 år gäller om du arbetar kvar som yrkesofficer eller flygledare tills att du går i pension. Övriga anställda i staten födda före 1988 har pensionsålder 65 år.

Du tjänar inte in mer efter pensionsåldern

Arbetar du kvar efter din pensionsålder tjänar du inte in mer till din tjänstepension, men du fortsätter att tjäna in till din allmänna pension så länge du arbetar. Din utbetalning av tjänstepensionen ger inte mer inbetalning till din allmänna pension.

Din tjänstepension har flera olika delar

Du har flera delar i din tjänstepension. Din arbetsgivare betalar in pengar din tjänstepension varje månad fram till din pensionsålder som är 60 år eller 61 år. Du omfattas också av en tjänstegrupplivförsäkring och en personskadeförsäkring. Du kan också få sjukpension om du blir långvarigt sjuk, och pengar till din familj om du dör.

Förmånsbestämd ålderspension

Du har en förmånsbestämd del som betalas ut tidigast från din pensionsålder till 65 år. Från 65 år har du ett annat belopp som beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilket år du är född. Din förmånsbestämda ålderspension beräknas på ett snitt av dina fem senaste årslöner före din pensionsålder.

Från pensionsåldern till 65 år

Du har en förmånsbestämd ålderspension från din pensionsålder till du fyller 65 år som är minst 65 procent av din månadslön. Det förutsätter att du tjänat in 30 år i statlig tjänstetid. Det krävs också att du arbetar som yrkesofficer eller flygledare tills att du når din pensionsålder och tar ut de pengar du har rätt till före 65 år i direkt anslutning till att du slutar din anställning.

Från 65 år och livet ut

När du fyller 65 år ändras din förmånsbestämda ålderspension och beräknas som för övriga statligt anställda. Det vill säga utifrån din lön, hur många år du varit statligt anställd och vilket år du är född. De här pengarna kan du ta ut från 65 år eller senare om du vill och de utbetalas hela livet.

Den valbara delen

Din arbetsgivare betalar varje månad in pengar som motsvarar 2,5 procent av din lön till den valbara delen i din tjänstepension. Du kan välja hur pengarna ska placeras. Du tjänar in till den valbara delen som längst till din pensionsålder.

I den valbara delen kan du själv välja vilken försäkringsgivare som ska förvalta pengarna. Har du inte valt har dina pengar placerats i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner (Kåpan Valbar). Du kan tidigast ta ut din valbara del från 61 år.

Väljer du att gå i pension när du når din pensionsålder betalas ett engångsbelopp in till din valbara del.

Kåpan Tjänste

Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 2 procent av din lön till denna del. Pengarna betalas in varje månad som längst till din pensionsålder.

Du tjänar in till din Kåpan Tjänste som längst till din pensionsålder. Den här delen förvaltar Kåpan Pensioner i en traditionell försäkring. Du kan tidigast ta ut din Kåpan Tjänste från din pensionsålder och under 5-20 år eller livet ut.

Kåpan Extra för dig som yrkesofficer

Du som var anställd som yrkesofficer 31 december 2007  har en extra del i din tjänstepension som heter Kåpan Extra. Pengarna är placerade i en traditionell försäkring hos Kåpan Pensioner och du kan tidigast ta ut den från din pensionsålder och under 5-20 år eller hela livet.

Är du flygförare?

Du som arbetar som flygförare har rätt att gå i pension från 55 år. Läs om vad som gäller för dig.

Du som är flygförare

Den här avdelningen tillhör du

Om du är född före 1988 tillhör du generellt Avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16.

Webbseminarium – din pension

Gäller dig som arbetar som yrkesofficer tills du går i pension. Vi berättar vad som är skillnaden för dig som har en annan pensionsålder istället för 65 år och hur det påverkar.

Anmäl dig här

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice på kundservice@spv.se eller 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

XS SM MD LG XL