Struktur och innehåll

För att det ska vara enkelt att hitta är innehållet uppdelat i fyra delar. För att navigera på webbplatsen använder du olika menyer.

Innehållet är uppdelat i fyra delar

Det ska vara enkelt att hitta på vår webbplats. Därför har vi delat upp webbplatsen i fyra delar, privatperson, arbetsgivare, förmedlare och om SPV. Du väljer del via den svarta menyn längst upp på webbplatsen.

Informationen under privatperson och arbetsgivare är i sin tur uppdelad efter olika tjänstepensionsavtal. Du väljer ditt tjänstepensionsavtal i menyn Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal.

Webbplatsens fyra delar

  • Privatperson – riktar sig till dig som är anställd eller har varit anställd i staten. Det finns även information för dig som tillhör tjänstepensionsavtalen ITP-P, ITP-S, PA-91 F, PA-RFVS eller PA-91T. Du väljer det tjänstepensionsavtal du tillhör genom menyn Välj tjänstepensionsavtal. Menyn Privatperson riktar sig också till dig som är pensionär eller efterlevande till en person som var anställd i staten.
  • Arbetsgivare – riktar sig till arbetsgivare för myndigheter och statliga bolag. Du väljer det tjänstepensionsavtal din myndighet eller ditt bolag tillhör genom menyn Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal.
  • Förmedlare – riktar sig till försäkringsförmedlare, mäklare och ombud. Här finns information om hur du ska kontakta SPV för att ta reda på information om personen du representerar.
  • Om SPV – innehåller bland annat information om SPV:s verksamhet, vår pensionsstatistik och våra remisser. Här kan du även ta del av våra pressmeddelanden och hitta kontaktuppgifter.

Överst på webbplatsen

Överst på varje sida på webbplatsen finns en verktygsrad med olika funktioner. Du hittar till exempel länkar till kontaktuppgifter och information på fler språk. Det finns även en länk till en ordlista där våra vanligaste pensionsord finns förklarade.

På varje sida finns också möjligheten att använda sökfunktionen samt möjlighet att logga in till våra självbetjäningstjänster för privatpersoner eller arbetsgivare.

I mitten finns innehållet

I mitten av webbplatsen finns innehållet. Genom menyn i den blå listen väljer du vilket område du vill läsa mer om. Sedan kan du navigera dig djupare ner i strukturen för att läsa mer.

Enkla och kärnfulla texter

Vi vill att texterna ska vara enkla att förstår. Därför försöker vi hålla dom korta och kärnfulla och vi använder oss av exempel för att förklara vad vi menar. På många sidor finns checklistor med information om vad du ska göra för att till exempel ansöka om tjänstepension eller ersättning. Vi lyfter fram och markerar exempel och checklistor med blå tonplattor.

Förklaring av ord

För att underlätta för dig när du läser texterna kan du få en förklaring av vissa ord. De ord som det finns en förklaring till markeras och du får en förklaring av ordet genom att hålla pekaren över ordet. Om du besöker webbplatsen med en mobiltelefon eller surfplatta trycker du istället på ordet för att få en förklaring. Om du inte vill att ord som kan förklaras ska markeras kan du stänga av funktionen genom att välja Dölj ordförklaringar. Möjligheten att få ord förklarade finns på de flesta.

Det mesta innehållet är fritt att använda

Du får använda texterna på webbplatsen fritt. Glöm inte att ange att det är vi som är källan. Våra pressbilder får du använda i redaktionellt syfte. Våra övriga bilder och illustrationer får du inte använda fritt eftersom de är skyddade av upphovsrätten.

Så här får du sprida innehållet

  • Texter på webbplatsen får du använda fritt. Du måste tala om att SPV är källa till informationen och vilket datum du hämtade materialet från vår webbplats.
  • Våra pressbilder får du använda i redaktionellt syfte.

Press

  • Andra bilder och illustrationer som finns på webbplatsen får du inte använda fritt. De är skyddade av upphovsrätten.
  • Spridning av innehåll i kommersiellt syfte är inte tillåtet.
  • Det är inte tillåtet att sprida innehållet om det finns risk för att materialet missuppfattas eller på något annat sätt skadar SPV.

Kontakta webbredaktionen@spv.se om du är osäker på hur du får använda innehåll från webbplatsen.

Längst ner på webbplatsen

Längst ner på alla sidor på webbplatsen finns länkar till sidor som många besöker, våra kontaktuppgifter och information om webbplatsen.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL