Tillgänglighets­­redogörelse

Statens tjänstepensionsverk står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Statens tjänstepensionsverks webbplats, spv.se, uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Länkarna här nedanför leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Du kan meddela oss om du behöver innehåll från Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan.

Kontakta oss

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Använd kontaktformuläret Tyck till om sidans innehåll som finns strax ovanför sidfoten på webbplatsens samtliga sidor inklusive denna.
 • Skicka e-post till tillganglighet@spv.se.
 • Ring 020-515040.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du påtala det hos dem.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte är tillgängliga beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs i det här avsnittet är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • På sidan för inloggning med mobilt BankID är huvudinnehållet inte uppmärkt som sådant.
 • På vår webbplats finns ordförklaringar direkt i brödtexten. De går inte att komma åt med tangentbordet utan kräver mus eller motsvarande. I sidhuvudet på alla sidor finns en länk till vår ordlista som är fullt tillgänglig.
 • På sidan för inloggning med mobilt BankID är engelskspråkig text inte maskinellt kodad som engelskspråkig.
 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

 • På sidan Blanketter och formulär är länktexterna för respektive dokument inte unika.
 • Tjänsten Ditt val har ett valideringsfel vi inte lyckats åtgärda på grund av ett JavaScript. Det finns därför en risk att vissa tillgänglighetshjälpmedel inte interagerar med sidan på rätt sätt. Vi har dock inte hittat några sådana problem vid systemtest med hjälpmedel.

 • Vissa komponenter i chatten på Mina sidor saknar tydliga namn för hjälpmedel att förmedla.
 • När användaren får ett nytt meddelande i chatten och den inte är i fokus så blir användaren inte uppmärksammad om det nya meddelandet.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • På sidan för inloggning med mobilt BankID är felmeddelanden inte tydligt presenterade utan kan förväxlas med brödtext.
 • På vår webbplats finns ordförklaringar direkt i brödtexten. De går inte att komma åt med tangentbordet utan kräver mus eller motsvarande. I sidhuvudet på alla sidor finns en länk till vår ordlista som är fullt tillgänglig.
 • På startsidan finns tre bilder av text där vi istället borde ha riktig text i anslutning till bilden. Startsidan ska byggas om under 2023 och då kommer vi ersätta bilderna med en mer tillgänglig lösning.
 • Vissa tabeller kräver scrollning i två dimensioner.
 • Bristande kontrast i vissa delar av chatten på Mina sidor.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka 

 • På sidan för inloggning med mobilt BankID finns en tidsbegränsning på 30 sekunder innan QR-koden försvinner.
 • På vår webbplats finns ordförklaringar direkt i brödtexten. De går inte att komma åt med tangentbordet utan kräver mus eller motsvarande. I sidhuvudet på alla sidor finns en länk till vår ordlista som är fullt tillgänglig.
 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.

 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • På sidan för inloggning med mobilt BankID finns en tidsbegränsning på 30 sekunder innan QR-koden försvinner.
 • Det finns i dagsläget inget sätt att stänga av eller förlänga tidsgränsen på Mina sidor samt i våra e-tjänster.
 • I vissa av våra formulär blir fokusordningen ologisk när användaren går till nästa steg.
 • På sidan Blanketter och formulär är länktexterna för respektive dokument inte unika.
 • Vissa komponenter i chatten på Mina sidor saknar tydliga namn för hjälpmedel att förmedla.

Åtgärder

Vår ambition är att fortsätta åtgärda kända tillgänglighetsproblem. Driftsättning av förbättringar sker i regel varje månad. Vårt mål är att alla brister ska vara åtgärdade senast i augusti 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Statens tjänstepensionsverk åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inventeringen av tjänsten Din ansökan visade på ett fåtal tillgänglighets­brister. Några av bristerna är åtgärdade tack vare de generella åtgärder av brister vi gjort på spv.se sedan lagen trädde ikraft. Andra kräver större insatser för att åtgärda. 

Detta vill vi mena är oskäligt betungande mot bakgrund av att vi kommer att ersätta tjänsten med en ny, fullt tillgänglig, tjänst. Uppdraget att bygga den nya tjänsten är igång och driftsättning är planerad att ske i maj 2024.

De brister som återstår, och som därför inte blir åtgärdade givet undantaget, är vissa HTML-valideringsfel samt eventuella brister i koden som inte fångats vid validering.

Vi har genomfört ett nytt tillgänglighetstest (självskattning, intern expertis) av tjänsten den 9 mars 2023 och inte upptäckt att dessa brister skapar några hinder som utesluter användare.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Självbetjäningstjänster för arbetsgivare är ett extranät som finns på spv.se. Den är en äldre tjänst som inte byggts om på länge.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Statens tjänstepensionsverks webbplats spv.se.

Senaste helhetsbedömningen gjordes under perioden augusti 2022 - januari 2023. Den senaste driftsättningen av förbättringar gjordes 14 februari 2023.

Tillgängligheten på vår webbplats bevakas även kontinuerligt via tjänsten Accessibility Cloud.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL