Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om familjepension

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Bifoga dödsfallsintyg
  • 3 Fyll i kontaktuppgifter
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan du fyller i

När du fyllt i ansökan kan du välja att skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också välja att skriva ut ansökan, skriva under och skicka in den med post.

Du kan ha rätt till familjepension om du är

  • make, maka eller registrerad partner som gifte dig eller ingick partnerskap med den avlidna innan hen fyllde 60 år.
  • frånskild make eller maka till den avlidna som fått underhållsbidrag fram till den avlidnas dödsfall.
  • barn till den avlidna och inte fyllt 19 år.
Uppgifter om den avlidna
Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

Du måste ha gift dig eller ingått partnerskap med den avlidna innan hen fyllde 60 år.

Du måste ha fått underhållsbidrag fram till dödsfallet.

Bifoga dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

Fyll i kontaktuppgifter

SPV är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som sker inom vår verksamhet.

Läs mer om vår behandling av personuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om den avlidna

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Vilka efterlevande finns det till den avlidna?

2. Dödsfallsintyg

Dödsfallsintyg med släktutredning

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till dig som fyller i

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL