Pilotmyndigheter till NOR-uppdraget

Nu är det klart vilka som blir pilotmyndigheter i vårt uppdrag kring utmärkelsen NOR. Arbetsförmedlingen, KTH, Folkhälsomyndigheten, två förband inom Försvarsmakten och vi på SPV kommer att vara med i förstudien.

Regeringsuppdraget innebär att vi på SPV ska utreda hur ett stöd för beräkningen av utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst, NOR, kan utformas. Jobbet har startat och nu är det också klart att fem myndigheter kommer att vara pilotmyndigheter i uppdragets förstudie:

  • Arbetsförmedlingen
  • Kungliga tekniska högskolan, KTH
  • Folkhälsomyndigheten
  • Försvarsmakten – två förband
  • SPV

– Pilotmyndigheterna har tillsammans en bredd av olika anställningsuppgifter och passar därför bra in i förstudien. De kommer också att bidra med värdefull kunskap och erfarenhet utifrån hur de i dagsläget hanterar NOR-beräkningarna, säger Hans Åhrman, projektledare hos oss.

En inledande pilotstudie

Under den här inledande och undersökande perioden av uppdraget kommer vi att göra manuella beräkningar utifrån pilotmyndigheternas underlag av möjliga NOR-mottagare. Att ge stöd till de utvalda myndigheterna och göra en pilotstudie kommer att bidra till insikter om hur ett framtida stöd kan utformas.

– Äntligen får vi hjälpa arbetsgivarna och bidra till att effektivisera för staten. Det här är ett efterfrågat stöd sedan länge, säger Erika Othzén, projektledare hos oss.

Pilotstudien ska vara färdig under hösten 2024. Hela uppdraget ska redovisas för Finansdepartementet senast den 30 juni 2025.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL