Händelser för anställda

Nyanställd

Om du anställer en person är det bra att informera om tjänstepensionen och vad den anställda har i sin statliga anställning.

Anställd får ny lön

När en anställd får ny lön kan det påverka de premier som du som arbetsgivare betalar.

Anställd blir förälder

Vid föräldraledighet är det bra att informera om ledigheten påverkar tjänstepensionen eller inte.

Anställd blir sjuk

Om en anställd blir sjuk och får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan, är det du som arbetsgivare som ansöker om sjukpension för den anställda.

Anställd blir frisk

När en anställd blir frisk igen ska du meddela oss det.

Anställd råkar ut för arbetsskada

Om en anställd råkar ut för en arbetsskada kan hen ha rätt till ersättning från Afa Försäkring. Det är du som arbetsgivare som anmäler arbetsskadan.

Anställd tar tjänstledigt

Om en anställd ska vara tjänstledig ska du som arbetsgivare rapportera orsaken till oss på SPV.

Anställd ändrar sin arbetstid

Går den anställda ner eller upp i arbetstid påverkar det tjänstepensionen och premierna som du betalar in.

Anställd slutar sin anställning

Slutar en anställd sin anställning behåller personen den tjänstepension som hen tjänat in. Som arbetsgivare ska du rapportera till oss varför anställningen avslutas.

Anställd får extra inbetalningar

Anställda har möjlighet att spara extra pengar till sin tjänstepension genom en enskild överenskommelse eller genom ett lokalt kollektivavtal med dig som arbetsgivare.

Anställd blir uppsagd

Blir en anställd uppsagd på grund av arbetsbrist kan hen få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning. Beroende på när den anställda blev uppsagd gäller olika regler.

Anställd går i delpension

Om en anställd går i delpension ska du som arbetsgivare anmäla det till oss.

Anställd går i pension

Du som arbetsgivare ansöker om utbetalning av den förmånsbestämda ålderspensionen för den anställda. De övriga delarna ansöker hen om själv.

Anställd dör

Om en anställd dör kan det finnas rätt till pengar för den avlidnas familj. Vad du som arbetsgivare ska göra skiljer sig åt.

Anställd gör överenskommelse

Anställda som är födda före 1988 kan under särskilda omständigheter göra en överenskommelse om att tillhöra Avdelning 1 i stället för Avdelning 2.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL