Anställd slutar sin anställning

En anställd som slutar sin anställning behåller den tjänstepension hen har tjänat in. Pensionen finns kvar hos oss på SPV, Kåpan Tjänstepension och hos den försäkringsgivare som personen valt för den valbara delen.

För en anställd som slutar sin statliga anställning utan att gå i pension finns delarna i tjänstepensionen kvar på olika ställen:

 • Den förmånsbestämda delen finns kvar hos oss. Den betalas sen ut som ett så kallat fribrev när personen bestämt sig för att gå i pension. Hen får själv ansöka om att pensionen ska betalas ut.
 • Pengar som den anställda har tjänat in till försäkringar hos Kåpan Tjänstepension finns kvar hos dem. För att ta ut pensionen behöver den anställda ansöka på kapan.se.
 • De pengar som den anställda har tjänat in till den valbara delen finns kvar hos den försäkringsgivare som den anställda valt. Om hen behöver ansöka eller inte beror på vilken försäkringsgivare som hen har sina pengar hos.

Information för anställda om att sluta sin statliga anställning

För en anställd som är över 61 år och slutar sin anställning på egen begäran i pensioneringssyfte, räknar vi ut den förmånsbestämda delen som om personen har arbetat fram till 65 år.

Vad behöver du göra?

Rapportera avslutsorsak

Avslutsorsaken kan påverka både en persons framtida tjänstepension och dina premiekostnader. Därför är det viktigt att du använder rätt avslutsorsak.

Exempel på avslutsorsak

Avgång i pensioneringssyfte (S3) – Om personen som slutar är mellan 61 och 65 år och ska gå i pension.

Vid avgång i pensioneringssyfte slutbetalas den anställdas förmånsbestämda del. Du som arbetsgivare betalar inte något extra utan slutbetalningen finansieras av den så kallade riskrörelsen inom försäkringsrörelsen.

Avgång för anställd som fyllt 65 år (S9) – Används alltid när den som slutar har fyllt 65 år, oavsett om han eller hon tänker ta ut sin förmånsbestämda del direkt eller inte.

Om personen går i pension före 65 år och du som arbetsgivare och den anställda är överens om att det är i pensioneringssyfte, ska istället koden Avgång i pensioneringssyfte (S3) användas. Det gäller oavsett om hen väljer att ta ut sin förmånsbestämda del direkt eller inte.

Avgång enligt övergångsbestämmelser (S5) – Om den anställda avgår med ålderspension före 65 års ålder med stöd av övergångsbestämmelser (ÖB).

Vid avgång enligt övergångsbestämmelser slutbetalas den valbara delen och den förmånsbestämda ålderspensionen. För dig som arbetsgivare innebär det att dessa delar premiebefriats. Det innebär att du som arbetsgivare inte betalar något extra utan slutbetalningen finansieras av den så kallade riskrörelsen inom försäkringsrörelsen.

Avgång på grund av arbetsbrist (SA) – om en anställd slutar på grund av arbetsbrist. Den här koden kan bara användas av arbetsgivare som omfattas av Avtal om omställning.

Övrig avgång (S7) – Används när ingen annan avslutskod passar. Det kan exempelvis vara när en person slutar

 • efter att ha sagt upp sig själv
 • efter en tidsbegränsad anställning
 • för att övergå till annan statlig, privat eller kommunal anställning
 • efter att ha blivit uppsagd men inte på grund av arbetsbrist.

När koden Övrig avgång (S7) används får personen ingen slutbetalning av den valbara delen och den förmånsbestämda ålderspensionen. De får heller inte rätt till efterlevandepension. Det är därför viktigt att du försäkrar dig om att ingen annan avslutskod passar, exempelvis Avgång i pensioneringssyfte (S3) eller Avgång enligt övergångsbestämmelser (S5).

Det finns flera avslutsorsaker som blir aktuella när en anställd slutar. Läs mer om det i kravbilaga 30.150 - Avslutsorsaker i överföringskraven.

Överföringskrav

Kontakta oss om den anställda har delpension

När en anställd med delpension slutar sin anställning måste du höra av dig till oss. Vi behöver stoppa utbetalningen av delpensionen i tid för att undvika att den anställda behöver betala tillbaka pengar.

Kontakta vår kundservice och berätta att vi ska sluta betala ut delpensionen. Glöm inte att skriva vilket datum som är sista anställningsdag för personen.

Skicka ett meddelande till vår kundservice

Informera den anställda om efterskydd

Om personen som slutat sin anställning, blir långvarigt sjuk eller dör inom tre månader efter att hen slutat sin anställning, finns det ett visst skydd kvar. Det kallas för efterskydd och det gäller bara om personen inte har fått en ny anställning där hen har ett liknande skydd.

 • Det kan finnas rätt till en sjukpension om personen blir sjuk.
 • Det kan finnas rätt till pengar för de efterlevande om personen dör.
 • Personen fortsätter att tjäna in till delarna i sin tjänstepension så länge hen är sjuk.
 • Dessutom finns skydd genom Tjänstegrupplivförsäkringen som gäller i 180 dagar efter avslutad anställning.

Information att ge till hen som ska sluta

Här hittar du information som du ska ge till hen som ska sluta. Informationen finns som två sidor beroende på om personen tillhör Avdelning 1 eller Avdelning 2 i PA 16. Du kan skriva ut sidan och ge den på papper eller länka till den om du har digitala rutiner eller tjänster för hen som ska sluta.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL