Anställd får ny lön

Om en anställd får ny lön kan det påverka premierna som du som arbetsgivare betalar till oss.

Premierna för de premiebestämda pensionerna (den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex) påverkas direkt vid en ny lön. Premien för den förmånsbestämda ålderspensionen (sparpremien) grundas i normalfallet på den anställdas lön de senaste fem åren. Därför påverkas inte premien för innevarande år om en ny lön rapporteras direkt när den börjar gälla.

En löneändring hos en arbetsgivare kan också påverka sparpremien för en annan arbetsgivare. Det beror på att inkomster från alla arbetsgivare som omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 ligger till grund för den förmånsbestämda ålderspensionen och därmed också för sparpremien.

Vad behöver du göra?

Rapportera ny lön

I kapitel 7.6 Perioder i Överföringskraven enligt tjänstepensionsavtalet PA 16 finns instruktioner för hur du som arbetsgivare rapporterar löneuppgifter. Tänk speciellt på hur du rapporterar om en anställd har fått ny lön från ett annat datum än den första dagen i månaden.

Överföringskraven för tjänstepensionsavtalet PA 16

Vad kostar det?

Premier för premiebestämd pension

Premier för premiebestämd pension beräknas på den utbetalda lönen. Det innebär att en löneförändring får direkt påverkan på dessa premiekostnader.

  • För den valbara delen betalar du 2,5 procent av den anställdas utbetalda lön. För anställda födda 1988 eller senare betalar du 20 procent för lön över 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor 2023).
  • För Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare 2 procent av den utbetalda lönen. För anställda födda 1988 eller senare betalar du 10 procent för lön över 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor 2023).
  • För anställda födda 1988 eller senare betalar du också 1,5 procent av den utbetalda lönen till Kåpan Flex.

Premier för förmånsbestämd pension och övriga försäkringar

Premien för den förmånsbestämda pensionen (sparpremien) och de flesta kollektiva premierna beräknas utifrån den anställdas pensionsunderlag. En löneändring under året påverkar därför normalt sett kostnaden för den förmånsbestämda ålderspensionen först från och med januari följande år.

Pensionsunderlaget är den anställdas snittlön de fem senaste åren. Det innebär att en anställds pensionunderlag kan bestå av löner från flera olika arbetsgivare som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16. Om en annan arbetsgivare rapporterar en ny lön till oss på SPV kan det påverka premierna för dig på samma sätt som när du själv rapporterar ny lön.

Sparpremien och de kollektiva premierna

När pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

När pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp för anställda födda före 1973 kan det bli en stor skillnad på sparpremien eftersom pensionsnivån är mycket högre på dessa lönedelar.

Anställda som är födda efter 1973 har rätt till förmånsbestämd pension först när deras pensionsunderlag överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Vad påverkar premierna

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL