Anställd får ny lön

Om en anställd får ny lön kan det påverka premierna som du som arbetsgivare betalar till oss.

Premierna för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex påverkas direkt vid en ny lön. Sparpremien för den förmånsbestämda delen grundas i normalfallet på den anställdas lön de senaste fem åren. Därför påverkas inte premien för innevarande år om en ny lön rapporteras direkt när den börjar gälla.

En löneändring hos en arbetsgivare kan också påverka sparpremien för en annan arbetsgivare. Det beror på att inkomster från alla arbetsgivare som omfattas av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16 ligger till grund för den förmånsbestämda delen och därmed också för sparpremien.

Vad behöver du göra?

Rapportera ny lön

I överföringskraven för tjänstepensionsavtalet PA 16 finns instruktioner för hur du som arbetsgivare rapporterar löneuppgifter. Läs krav 30.120 i fliken Kravspecifikation i överföringskraven.

Tänk speciellt på hur du rapporterar om en anställd har fått ny lön från ett annat datum än första dagen i månaden, se krav 30.120.a.

Behöver du hjälp med hur du ska göra i just ditt lönesystem för att rapporteringen till oss ska bli rätt enligt våra överföringskrav ska du kontakta supporten för ditt lönesystem. 

Överföringskrav

Vad kostar det?

Premier för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex

Premier för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex beräknas på den utbetalda lönen. Det innebär att en löneförändring får direkt påverkan på dessa premiekostnader.

  • För den valbara delen betalar du 2,5 procent av den anställdas utbetalda lön. För anställda födda 1988 eller senare betalar du 20 procent för lön över 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor 2023).
  • För Kåpan Tjänste betalar du som arbetsgivare 2 procent av den utbetalda lönen. För anställda födda 1988 eller senare betalar du 10 procent för lön över 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kronor 2023).
  • För anställda födda 1988 eller senare betalar du också 1,5 procent av den utbetalda lönen till Kåpan Flex.

Premier för förmånsbestämda delen och övriga försäkringar

Sparpremien för den förmånsbestämda delen och de flesta kollektiva premierna beräknas utifrån den anställdas pensionsunderlag. En löneändring under året påverkar därför normalt sett kostnaden för den förmånsbestämda delen först från och med januari följande år.

Pensionsunderlaget är den anställdas snittlön de fem senaste åren. Det innebär att en anställds pensionsunderlag kan bestå av löner från flera olika arbetsgivare som omfattas av tjänstepensionsavtalet PA 16. Om en annan arbetsgivare rapporterar en ny lön till oss på SPV kan det påverka premierna för dig på samma sätt som när du själv rapporterar ny lön.

Sparpremien och de kollektiva premierna

När pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp

När pensionsunderlaget överstiger 7,5 inkomstbasbelopp för anställda födda före 1973 kan det bli en stor skillnad på sparpremien eftersom pensionsnivån är mycket högre på dessa lönedelar.

Anställda som är födda efter 1973 har rätt till den förmånsbestämda delen först när deras pensionsunderlag överstiger 7,5 inkomstbasbelopp.

Vad som påverkar premierna

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL