Anställd blir sjuk

Om en anställd får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi på SPV också ut pengar till personen. Pengarna som vi betalar ut kallas sjukpension.

Skillnaden mellan tillfällig sjukpension och sjukpension

Det finns två olika typer av ersättning: tillfällig sjukpension och sjukpension.

  • Tillfällig sjukpension är när den anställda får aktivitetsersättning (oavsett omfattning) eller sjukersättning från Försäkringskassan. 
  • Sjukpension är när den anställda blir uppsagd på grund av att hen har sjukersättning på 100 procent från Försäkringskassan.

Vad behöver du göra?

Som arbetsgivare hjälper du den anställda att ansöka om sjukpension. När en anställd får tillfällig sjukpension eller har varit sjuk i mer än 90 dagar, ska du börja rapportera sjukledigheten till oss. 

Ansöka om tillfällig sjukpension

Du ansöker om tillfällig sjukpension genom att använda vårt formulär. Tänk på att du måste skicka med Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning till oss. Ansökan om tillfällig sjukpension ska skickas in även om beslutet från Försäkringskassan gäller tills vidare.

Ansök om tillfällig sjukpension

Vill du att vi hjälper till med ansökan kontaktar du oss via mejl.

Skicka ett mejl till oss

Ansöka om sjukpension

Du ansöker om sjukpension genom att använda vårt formulär. Tänk på att du måste skicka med Försäkringskassans beslut om sjukersättning till oss. Du som arbetsgivare ska se till att den som ansöker om sjukpension har tagit del av sammanställningen Dina anställningsuppgifter. Uppgifterna hämtar du i Visa anställning.

Vill du att vi hjälper till med ansökan kontaktar du oss via mejl. 

Skicka ett mejl till oss

Rapportera sjukledighet

När en anställd har varit sjuk i mer än 90 dagar eller från den första dagen en anställd får tillfällig sjukpension, ska du rapportera det till oss. Då rapporterar du ledighetsorsaken Sjuk (I1). Läs mer om det i kravbilaga 40.070 - Ledighetsorsaker i överföringskraven.

Behöver du hjälp med hur du ska göra i just ditt lönesystem för att rapporteringen till oss ska bli rätt enligt våra överföringskrav ska du kontakta supporten för ditt lönesystem.

Överföringskrav

Avsluta anställningen vid sjukpension

För att en anställd ska kunna få sjukpension från SPV måste du avsluta personens anställning. Du rapporterar avslutsorsak Avgång med sjukpension (S1). Läs mer om det i kravbilaga 30.150 - Avslutsorsaker i överföringskraven. 

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Informera om vad som gäller vid sjukpension

Du ska informera den anställda om vad som gäller om hen blir långvarigt sjuk och inte kan jobba heltid mer, att det finns en trygghet i anställningen som innebär att hen kan få ersättning i form av tillfällig eller varaktig sjukpension.

Information för den anställda om hen blir sjuk

Vad kostar det?

Din premiekostnad påverkas när en anställd är sjuk och inte kan utföra sitt arbete fullt ut. Det gäller när den anställda

  • varit borta från arbetet (helt eller delvis) på grund av sjukdom eller skada i mer än 90 dagar eller
  • får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan (och därmed tillfällig sjukpension från oss).

Premier för den förmånsbestämda delen

En anställd som blir sjuk fortsätter att tjäna in till sin förmånsbestämda del men du som arbetsgivare blir helt eller delvis befriad från att betala sparpremien. Premiebefrielsen följer sjukledighetens omfattning och räknas av direkt vid varje månadsfakturering.

Exempel på hur sparpremien påverkas vid sjukledighet

  • Om en anställd är sjuk på heltid (100 procent) i mer än 90 dagar betalar du ingen sparpremie från dag 91.
  • Om en anställd är sjuk på halvtid (50 procent) i mer än 90 dagar betalar du halva sparpremien från dag 91.
  • Om den anställda får tillfällig sjukpension på 25 procent betalar du 75 procent av sparpremien från första dagen.

Premier för den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Flex

En anställd som blir sjuk fortsätter att tjäna in till den valbara delen och Kåpan Tjänste, men inte till Kåpan Flex. Du som arbetsgivare blir helt eller delvis befriad från att betala premier.

Premierna till den valbara delen och Kåpan Tjänste beräknar du på fasta lönen när den anställda är sjuk. Du betalar in full premie löpande under året och i april varje år får du återbetalning av premier för de som har varit sjuklediga mer än 90 dagar i följd under föregående år. Premiebefrielsen följer sjukledighetens omfattning. Du får återbetalningen i form av en separat kreditfaktura.

Premien till Kåpan Flex beräknas alltid på utbetald lön före skatt. Om en anställd är helt sjukledig och därmed inte får någon lön utbetald ska du alltså inte betala något till Kåpan Flex.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL