Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Anmäl ändrade uppgifter om delpension

  • 1 Uppgifter om den anställda
  • 2 Uppgifter om arbetsgivaren
  • 3 Ändra uppgifter om delpensionen
  • 4 Granska och skicka in
  • 5 Bekräftelse

Uppgifter om den anställda

Bra att veta innan du fyller i

Anmälan använder du som arbetsgivare för att anmäla ändrade uppgifter om delpension för en anställd. Fyll i och skicka in direkt med e-legitimation. Du kan också i sista steget välja att skriva ut anmälan, skriva under och skicka in den med e-post.

Den anställda måste arbeta minst 50 procent av heltid under den tid hen får delpension utbetald. Kom ihåg att meddela oss i god tid om anställningen upphör innan 65 år.

Uppgifter om den anställda som har delpension

Uppgifter om arbetsgivaren

Ändra uppgifter om delpensionen

Ändra delpensionens omfattning
Ändra bortfall av lönetillägg

Du ska bara ändra bortfall av lönetillägg om fasta lönetillägg ändras på grund av att delpensionens omfattning ändras. Om de fasta lönetilläggen inte ändras räknar vi om bortfallet i förhållande till den ändrade omfattningen.

Läs mer om bortfall av lönetillägg

Har den anställda en deltidsanställning?

Granska och skicka in

1. Uppgifter om den anställda

Uppgifter om den anställda som har delpension

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

1. Uppgifter om arbetsgivaren

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Uppgifter om delpensionen

Ändra delpensionens omfattning

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Ändra bortfall av lönetillägg

Har den anställda en deltidsanställning?

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter om den anställda

Uppgifter om den anställda som har delpension

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

1. Uppgifter om arbetsgivaren

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Uppgifter om delpensionen

Ändra delpensionens omfattning

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Ändra bortfall av lönetillägg

Har den anställda en deltidsanställning?

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL