Skicka in till:
SPV
851 90 Sundsvall

Ansök om tillfällig sjukpension

  • 1 Fyll i uppgifter
  • 2 Bifoga beslut
  • 3 Granska och skicka in
  • 4 Bekräftelse

Fyll i uppgifter

Bra att veta innan ansökan fylls i

Fyll i uppgifterna i ansökan och skicka in till SPV. Det är bara du som arbetsgivare som behöver legitimera dig och skriva under ansökan.

Skicka med Försäkringskassans beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 
Uppgifter om den som ansöker
Datum för sjukpensionen
Är den anställda heltidsanställd?
Datum för löneavdrag på grund av sjukersättning

För att betala ut sjukpensionen från rätt datum behöver vi veta från vilket datum ni gör löneavdrag på grund av sjukersättning.

Arbetsgivarens uppgifter

Bifoga beslut

Försäkringskassans beslut

Granska och skicka in

1. Uppgifter

Uppgifter om den som ansöker

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Datum för sjukpensionen

Inga uppgifter ifyllda

Är den anställda heltidsanställd?

Datum för löneavdrag på grund av sjukersättning

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivarens uppgifter

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning

Försäkringskassans beslut

Välj hur du vill skicka in din ansökan

Välj hur du vill legitimera dig:

Bekräftelse

De uppgifter du skickat in

1. Uppgifter

Uppgifter om den som ansöker

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Datum för sjukpensionen

Inga uppgifter ifyllda

Är den anställda heltidsanställd?

Datum för löneavdrag på grund av sjukersättning

Inga uppgifter ifyllda

Arbetsgivarens uppgifter

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

Inga uppgifter ifyllda

2. Beslut om sjuk- eller aktivitetsersättning

Försäkringskassans beslut

Signera

För uppgifternas riktighet ansvarar
XS SM MD LG XL