Rapportera missförhållanden

Om du tidigare varit anställd eller sökt arbete hos SPV, kan du enligt lag rapportera om missförhållanden. Det kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Du är anonym om du rapporterar något.


Om du tidigare varit anställd eller sökt arbete hos SPV, kan du enligt lag rapportera om missförhållanden muntligt, skriftligt eller via ett fysiskt möte.

Du kan rapportera via mejl till visslan@spv.se. Vill du vara anonym kan du ringa till oss på telefonnummer 060-18 74 00.

En bekräftelse på att rapporten är mottagen sker inom 7 dagar och återkoppling om åtgärder som har vidtagits sker inom 3 månader.

Vad kan du rapportera?

Lagen, som kallas visselblåsarlagen, gäller vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden om det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. En visselblåsning kan handla om saker som är olagliga, oetiska eller på annat sätt olämpliga. Exempel på anmälningar kan vara att mutor tagits emot i samband med en offentlig upphandling, brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering på arbetsplatsen.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla mindre förseelser eller allmänt missnöje och klagomål. Då är du istället välkommen att kontakta vår kundservice genom att mejla oss.

Skicka ett mejl till oss

Om du är intresserad av att läsa mer om Visselblåsarlagen finns mer information på Arbetsgivarverkets webbplats.

Visselblåsarlagen (arbetsgivarverket.se)

Du är anonym

Din identitet omfattas av sekretess och SPV får inte vidta repressalier mot dig. Vidare får inte SPV inte hindra eller försvåra rapporter. Med stöd av meddelarfriheten får vi inte efterforska vem som har lämnat ett meddelande.

Sekretess gäller för uppgifter som kan avslöja din identitet och för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Du får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt din tystnadsplikt. Ansvarsfrihet gäller inte vid:

  • rapportering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter
  • rapportering av vissa sekretesskyddade uppgifter

Fler sätt att rapportera missförhållanden

Det finns fler externa kanaler för att rapportera missförhållanden. Behöriga myndigheter är bland annat Arbetsmiljöverket och Konkurrensverket. I Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden finns information om behöriga myndigheter och deras ansvarsområden.

Förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Svensk författningssamling 2021:2021:949 - Riksdagen

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL