Personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss behandlas och används bland annat för att

 • räkna ut och betala ut olika pensioner och ersättningar till dig
 • räkna ut hur mycket pengar din arbetsgivare ska betala in till din pension
 • kunna göra prognoser
 • ta fram statistik
 • göra kundundersökningar
 • kunna visa dina pensionsbesked för dig
 • utveckla och informera om vår verksamhet
 • ekonomiska och personaladministrativa ändamål
 • fullgöra rättsliga skyldigheter i övrigt, till exempel registrera och lämna ut allmänna handlingar.

Uppgifter som förekommer om nuvarande eller tidigare statligt anställda är till exempel namn, personnummer, anställningsuppgifter, sjukperioder och uppgifter om in- och utbetalningar. Vi tar emot uppgifter från, och lämnar uppgifter till bland annat arbetsgivare, pensionskassor, Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten och Min Pension.

Dina rättigheter

Du kan begära

 • information, ett registerutdrag, om hur vi behandlar dina personuppgifter och i så fall vilka
 • rättelse om du anser att vi behandlar felaktiga uppgifter om dig
 • radering av dina personuppgifter.

Du kan också begära att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter och även invända mot behandlingen.

Bestämmelser

Bestämmelser för vår behandling av personuppgifter finns i dataskyddsförordningen och i dataskyddslagen (2018:218).

Om offentlighetsprincipen

Mejl, brev och andra handlingar som kommit in till oss är allmänna handlingar. Det innebär att de på begäran ska lämnas ut om de inte omfattas av sekretess.

Kontakt

SPV är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud mejlar du dataskydd@spv.se eller kontaktar oss via telefon eller brev.

Om du vill begära ett registerutdrag där du ser vilka personuppgifter vi behandlar, kan du mejla till spv@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL