Så här kan du ta ut din tjänstepension

Du som jobbar eller har jobbat på PostNord har två delar i din tjänstepension. Delarna betalas ut från 65 år och livet ut, men du kan ta den tidigare eller senare och under en kortare period om du vill.

Ta ut förmånsbestämd ålderspension ITP-P

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställning. Kontakta oss för en prognos innan du bestämmer dig.

Automatisk utbetalning vid 65 år

Din förmånsbestämda ålderspension betalas automatiskt ut från 65 år. Du behöver inte ansöka om du vill ha delen från 65 år och livet ut.

Några månader innan du fyller 65 år får du information från oss om hur mycket pengar vi kommer att betala ut.

Ändra uttagsålder och uttagstid

Vill du istället ta ut din förmånsbestämda ålderspension före eller efter 65 år, eller med annan uttagstid behöver du meddela det. Du kan ta ut den livet ut eller under en begränsad tid på minst 5 år.

Om du vill ta ut den före 65 år

Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension tidigast från 55 år.

För att  ta ut delen före 65 år får du inte samtidigt:

  • jobba kvar på din nuvarande anställning
  • jobba 8 timmar eller mer i veckan som pensionär (gäller även eget företag)
  • anmäla dig som arbetssökande
  • ha sjukpenning, sjukersättning eller arbetsskadeersättning från Försäkringskassan.

Om du vill ta ut den efter 65 år

Du tjänar inte in mer pengar till din förmånsbestämda ålderspension efter 65 år även om du jobbar kvar på din anställning. Om du skjuter upp uttaget till efter 65 år blir pensionen högre eftersom den ska betalas ut under en kortare tid. Du kan skjuta upp den som längst tills du fyller 70 år.

Ansök om ändrad utbetalning

Fyll i blanketten Ansökan om ändrad utbetalning om du vill ta ut din förmånsbestämda ålderspension före eller efter 65 år eller under en begränsad tid för utbetalning.

Länk till blankett ansök om ändrad uttagsålder

Så här ansöker du som endast omfattas av PA-91T och PA-91

Om din förmånsbestämda ålderspension från PostNord är intjänad enligt PA-91T och PA-91 hittar du information om du ansöker via länken nedan.

Om PostNord PA-91T

Har du flera delbelopp med olika avtal på ditt pensionsbesked?

Den förmånsbestämda ålderspensionen från PostNord kan vara redovisad i flera delbelopp eftersom olika pensionsavtal har gällt under olika perioder, exempelvis pensionsavtalen PA-91 och PA-91T.

När du tar ut din förmånsbestämda ålderspension kommer alla dina olika delar betalas ut från samma tidpunkt och under samma period. Du ser vilka pensionsavtal som gäller för dig på ditt senaste pensionsbesked eller besked om fribrev.

Vill du ha en prognos med annan uttagsperiod än från 65 år och livet ut kontaktar du oss. Skicka mejl till oss eller ring på 060- 18 75 67.

Logga in på mina sidor och ta del av ditt pensionsbesked

Du som har rätt till tjänstepension enligt övergångsbestämmelser (ÖB-rätt)

Vissa som är anställda hos PostNord har rätt att gå i pension innan de fyllt 65 år enligt övergångsbestämmelser. Olika bestämmelser gäller för olika yrkeskategorier. Kontakta din arbetsgivare om du vill veta om du har rätt att gå i pension enligt övergångsbestämmelser.

Ta ut din kompletterande ålderspension ITPK-P

För din kompletterande ålderspension ITPK-P har du kunnat välja försäkringsgivare och sparform. Det är avtalat.se som hanterar valet så logga in om du vill veta vilken försäkringsgivare du har.

Logga in på avtalat.se

Den kompletterande ålderspensionen ITPK-P betalas ut till dig från 65 års ålder. Du kan själv välja att ta ut pensionen tidigare eller senare, mellan 55 och 70 år. Du kan också välja om du vill ta ut din kompletterande ålderspension ITPK-P under en begränsad tid eller livet ut.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL