Ändringar i tjänstepensionsavtalet PA 16 från 1 januari 2024 - i korthet

Den övergripande förändringen från 1 januari 2024 är att du som är född före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16 tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder. Är du född efter 1988 och tillhör avdelning 1 i PA 16 berörs du inte av ändringarna.

Alla som är födda före 1988  och tillhör avdelning 2 kommer att tjäna in till sin tjänstepension fram till 69 års ålder (gäller inte den förmånsbestämda delen). Andra förändringar beror på när du är född.

Du som är född mellan 1966 och 1987

  • Får en till del inbetalt till din tjänstepension på 1,5 procent av din lön. Pengarna placeras i delen Kåpan Flex.
  • Har inte längre möjlighet att ansöka om delpension hos din arbetsgivare.
  • Kan tidigast ta ut tjänstepensionen från 63 år (gäller inte vissa yrkesgrupper som har rätt att gå tidigare). 

Du som är född före 1966

  • Får en till del inbetalt till din tjänstepension på 0,5 procent av din lön. Pengarna placeras i delen Kåpan Flex. Om din arbetsgivare beslutar att du får delpension upphör inbetalningen.

Vissa yrkesgrupper som har möjlighet att gå tidigare

Det finns även ändringar för vissa yrkesgrupper med lägre pensionsålder. Just nu hänvisar vi till nyheten på Arbetsgivarverkets webb med tillhörande avtalsdokument.

Nyhet om Avtal om ändrade pensionsbestämmelser på statlig sektor på Arbetsgivarverkets webbplats

Vanliga frågor och svar om ändringarna

Här kommer inom kort att publicera vanliga frågor och svar om ändringarna.

 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL