Ändringar från 2024 – för dig som är född före 1988

Från 1 januari 2024 ändras en del i tjänstepensionen från statlig anställning för dig som är född före 1988 och tillhör avdelning 2 i tjänstepensionsavtalet PA 16. Den övergripande förbättringen är att du tjänar in till din tjänstepension till 69 års ålder. Sedan ändras också reglerna för hur du kan ta ut delarna i din tjänstepension. Är du född 1988 eller senare och tillhör avdelning 1 i PA 16 berör ändringarna inte dig.

Här kan du läsa om ändringarna i korthet. Du berörs lite olika beroende på när du är född.

Du som är född 1966 till 1987

 • Tjänar in till din tjänstepension fram till 69 år om du jobbar kvar. Tjänar du in till den förmånsbestämda delen är det fortsatt till 65 år som längst. 
 • Får en ny del i din tjänstepension, delen heter Kåpan Flex. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 1,5 procent av din lön till den nya delen. Du kan använda Kåpan Flex för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension eller ta ut den som en del av din totala pension.
 • Har inte längre möjlighet att ansöka om delpension hos din arbetsgivare.
 • Kan tidigast ta ut tjänstepensionen från 63 år (gäller inte vissa yrkesgrupper som har rätt att gå tidigare). 
 • Får de första 14 dagarna vid sjukdom inbetalt till tjänstepension baserat på hela lönen, som tidigare var 80 procent av lönen.

Du som är född före 1966

 • Tjänar in till din tjänstepension fram till 69 år om du jobbar kvar. Till den förmånsbestämda delen är det fortsatt till 65 år som längst.
 • Får de första 14 dagarna vid sjukdom inbetalt till tjänstepension baserat på hela lönen. 
 • Får en ny del i din tjänstepension, delen heter Kåpan Flex. Din arbetsgivare betalar in pengar som motsvarar 0,5 procent av din lön till den nya delen. Du kan använda Kåpan Flex för att till exempel gå ner i arbetstid innan du går i pension eller ta ut den som en del av din totala pension. Om du har eller har haft delpension får du inte den här delen.
 • Har fortsatt möjlighet att få delpension enligt delpensionsavtalet. Om din arbetsgivare beslutar att du får delpension upphör inbetalning till Kåpan Flex.

Du som är yrkesofficer eller flygförare

 • Har möjlighet att göra en enskild överenskommelse med din arbetsgivare om att skjuta upp ditt tidiga uttag från 61 år respektive 55 år utan att pengarna minskar. Du kan skjuta upp uttaget som längst i 48 månader (4 år).
 • Du hittar mer information på Försvarsmaktens intranät.

Frågor och svar om ändringarna

Här hittar du några av de frågor vi redan fått och svarat på.

Tjäna in till tjänstepensionen

Jag är född 1958 och fyller 66 år nästa år. Blir det sämre för mig från 1 januari 2024?

Svar: Nej, det blir bättre om du fortsätter att jobba. Då får du inbetalning till din valbara del, till Kåpan Tjänste och till en ny del som heter Kåpan Flex (förutsatt att du inte har eller har haft delpension, då får du inte Kåpan Flex). 

Jag är född 1959 och fyller 65 nästa år, behöver jag göra något för att få fortsatt inbetalning?

Svar: Nej, du fortsätter att tjäna in till den valbara delen, till Kåpan Tjänste och till Kåpan Flex (förutsatt att du inte har eller haft delpension) men som längst till 69 år.

Hur blir det för mig om jag jobbar så länge jag får?

Svar: Du tjänar in till din tjänstepension fram till 69 år. Har du en förmånsbestämd del i din tjänstepension tjänar du in till den fram till 65 år.

Jag är 66 år och har ingen inbetalning till min tjänstepension sedan jag fyllde 65 år. Får jag åter inbetalning från 1 januari och missar jag tiden som jag inte fått några inbetalningar?

Svar: Ja, från 1 januari 2024 får du inbetalning till din valbara del, till Kåpan Tjänste och till en ny del som heter Kåpan Flex (förutsatt att du inte har eller har haft delpension, då får du inte Kåpan Flex). Ändringarna i avtalet gäller från årsskiftet och inte bakåt i tiden.

Jag har extra inbetalningar till tjänstepensionen, blir det också till 69 år?

Svar: Det är en överenskommelse som din arbetsivare gjort, antingen enskilt med dig eller kollektivt för flera med de fackliga organisationerna. Därför hänvisar vi dig att fråga din arbetsgivare om det.

Om delpension

Kommer delpensionen att tas bort?

Svar: Både ja och nej. Möjligheten till delpension tas bort för den som är född 1966 eller senare. Men möjligheten finns kvar för den som är född före 1966. Istället får alla inbetalning till en ny del, Kåpan Flex. Den kan användas för att gå ner i arbetstid innan pensionering.

Om jag inte kan få delpension, hur ska jag kunna jobba mindre i slutet av arbetslivet?

Svar: Du kan komma överens med din arbetsgivare om att få gå ner i arbetstid och då ta ut Kåpan Flex som ersättning för minskad inkomst.

Kan jag få min delpension utbetald till 66 år?

Svar: Ja, men bara om du har rätt till garantipension i din allmänna pension. Då kan din arbetsgivare välja att förlänga delpensionen till månaden innan du fyller 66 år.

Ta ut tjänstepensionen

Kan jag arbeta och ta ut tjänstepensionen samtidigt eller måste jag sluta min statliga anställning?

Svar: Du kan ta ut Kåpan Tjänste, den valbara delen, Kåpan Flex och Kåpan Extra utan att sluta din anställning. Men för att ta ut den förmånsbestämda delen är det  fortsatt så att du behöver sluta din nuvarande statliga anställning.

Jag är 56 år och slutade min statliga anställning i november 2015, alltså innan PA 16 fanns. Kan jag fortfarande ta ut min tjänstepension från 61 år?

Svar: Nej, nu är det åldern som styr när du tidigast kan ta ut tjänstepensionen. Eftersom du tillhör åldersgruppen Född 1966 till 1987 kan du tidigast ta ut delarna från 63 år.

Jag är född 1962 och funderar på att gå i pension. Kan jag fortfarande ta ut tjänstepensionen från 61 år?

Svar: Ja det kan du, det är ingen förändring för födda före 1966.

Om jag inte tar ut Kåpan Flex för att gå ner i arbetstid tappar jag den delen då?

Svar: Nej, Kåpan Flex är en del av din tjänstepension som du har tjänat in till varje månad lika som Kåpan Tjänste och den valbara delen. Du kan ta ut den för att gå ner i arbetstid eller ta ut den som en del av din totala pension. Du väljer alltså själv hur du vill ta ut den.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL