Bo utomlands

Om du flyttar utomlands eller redan bor utomlands är det några saker du behöver tänka på.

Du som flyttar utomlands

Anmäl din nya adress till Skatteverket. Mer information om hur du gör det finns på Skatteverkets webbplats. Vi får automatiskt din nya adress från Skatteverket.

Skicka in ett levnadsintyg

Du skickar in levnadsintyget till Pensionsmyndigheten eller till oss på SPV. Levnadsintyget är ett sätt för dig som är bosatt utanför Sverige att intyga för oss att du fortfarande lever.

Om du får pension från Pensionsmyndigheten

Om du får pension från Pensionsmyndigheten räcker det att du skickar in ett levnadsintyg till dem. Vi får automatiskt uppgifter från Pensionsmyndigheten när ditt levnadsintyg har kommit in.

Om levnadsintyg på Pensionsmyndighetens webbplats

Om du inte får pension från Pensionsmyndigheten

  • Varje år skickar vi ut en blankett som du ska fylla i, ett så kallat levnadsintyg.
  • Ta med dig en giltig legitimation till en svensk ambassad, ett svenskt konsulat, Svenska kyrkan, en utländsk socialförsäkringsinstitution, en notarius publicus, en utländsk polismyndighet eller en utländsk registerförande befolkningsmyndighet.
  • Någon av ovanstående institutioner ska skriva under ditt levnadsintyg.
  • När du själv också skrivit på levnadsintyget skickar du in det till oss på SPV via post eller e-post,  S-851 90 Sundsvall, Sweden eller till spv@spv.se

Anmäl din nya adress när du flyttar

När du bor utomlands och får en ny adress anmäler du det till Skatteverket. Använd blanketten du hittar på Skatteverkets webbplats.

För dig som har ett personnummer

Skatteverkets webbplats om ny adress för dig som bor utomlands

För dig som har ett samordningsnummer

Skatteverkets webbplats blankett om ny adress

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL