Premiebestämd pension

Premiebestämd pension innebär att den premie du som arbetsgivare betalar är bestämd till en viss procentsats av lönen. Pengarna placeras på olika sätt och pensionens storlek bestäms av pensionskapitalet vid den tidpunkt då pensionen börjar betalas ut.

Premiebestämd pension kallas ibland även avgiftsbestämd pension. Inom tjänstepensionsavtalet PA 16 finns det flera delar av premiebestämd pension.

För personer födda före 1988

Anställda födda före 1988 tillhör vanligtvis PA 16, Avdelning 2. De har två premiebestämda delar. Premierna betalar du varje månad för anställda mellan 23 och 65 år.

Den valbara delen (individuell ålderspension)

Till den valbara delen betalar du som arbetsgivare premier motsvarande 2,5 procent av den anställdas lön. I pensionsavtalet kallas den här delen individuell ålderspension.

Kåpan Tjänste (kompletterande ålderspension)

Till Kåpan Tjänste betalar du premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön. I pensionsavtalet kallas den här delen kompletterande ålderspension.

Tabell som visar procent av lön per premiebestämd del för anställda Avdelning 2.
Premiebestämd del, namnet i PA 16 inom parantes Kostnad på utbetald månadslön upp till och med en tolftedel av 30 inkomstbasbelopp (185 750 kr, 2023)
Kostnad på utbetald månadslön över en tolftedel av 30 inkomstbasbelopp (185 750 kr, 2023)
Den valbara delen
(Individuell ålderspension) 
2,5 %  0 % 
Kåpan Tjänste (Kompletterande ålderspension) 2 %  0 % 

För personer födda 1988 eller senare

Personer födda 1988 eller senare tillhör vanligtvis PA 16 Avdelning 1. I den avdelningen finns tre premiebestämda delar. Premierna betalar du varje månad från första anställningsmånaden till och med den månad den anställda fyller 69 år.

Den valbara delen (ålderspension valbar)

Till den valbara delen betalar du premier motsvarande 2,5 procent av den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över det betalar du 20 procent. I pensionsavtalet kallas den här delen ålderspension valbar.

Kåpan Tjänste (ålderspension obligatorisk)

Till Kåpan Tjänste betalar du premier motsvarande 2 procent av den anställdas lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp. För lön över det betalar du 10 procent. I pensionsavtalet kallas den här delen ålderspension obligatorisk.

Kåpan Flex (ålderspension flex)

Till Kåpan Flex betalar du premier motsvarande 1,5 procent av den anställdas lön. I pensionsavtalet heter den här delen ålderspension flex.

Tabell som visar procent av lön per premiebestämd del för anställda Avdelning 1.
Premiebestämd del, namnet i PA 16 inom parantes
Kostnad på utbetald måndslön upp till och med en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr, 2023)
Kostnad på utbetald månadslön över en tolftedel av 7,5 inkomstbasbelopp (46 438 kr, 2023)
Den valbara delen (Ålderspension valbar)  2,5 %  20 % 
Kåpan Tjänste (Ålderspension obligatorisk) 2 %  10 % 
Kåpan Flex (Ålderspension flex)  1,5 % 1,5 % 

 

Särskild löneskatt

Som arbetsgivare är du skyldig att betala särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP). Särskild löneskatt på kostnaderna för de premiebestämda pensionerna ska statliga myndigheter betala till Försäkringskassan. Icke-statliga arbetsgivare betalar den till Skatteverket. Skatten är 24,26 procent av pensionskostnaden.

Betala ut låga premier som lön

Det är först när beloppet för alla de premiebestämda pensionerna för en anställd överstiger en procent av aktuellt inkomstbasbelopp (710 kronor för 2022, 743 kronor för 2023) som du ska börja betala in premier. Läs mer om det i krav 65.060 och krav 60.060 i fliken Kravspecifikation i överföringskraven.

Överföringskrav för tjänstepensionsavtalet PA 16

Om det totala beloppet för de premiebestämda pensionerna för en anställd inte överstiger en procent av aktuellt inkomstbasbelopp för ett kalenderår ska du istället betala ett belopp motsvarande de beräknade premierna direkt till den anställda i form av lön. Du ska betala sociala avgifter på beloppet men det är inte tjänstepensionsgrundande. Beloppet ska du betala ut senast i januari året efter det år det beräknats.

Ovanstående gäller inte när du känner till att den anställda tidigare fått premier inbetalda till de premiebestämda pensionerna enligt PA 16. 

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL