Förmånsbestämd ålderspension

Din förmånsbestämda ålderspension baseras på din lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar. Varje år får du ett besked från oss där du ser hur mycket du tjänat in.

Förmånsbestämd ålderspension (ITP-P)

Du tjänar in till din förmånsbestämda ålderpension vanligen från 28 års ålder. Din arbetsgivare betalar in till den här delen fram till din pensionsålder, även om du fortsätter arbeta. Vi räknar fram din förmånsbestämda ålderspension utifrån din pensionsmedförande lön, hur många år du varit anställd och vilken pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Så här räknas din förmånsbestämda ålderspension ut

Vad innebär pensionsålder?

De allra flesta som är anställda på PostNord har 65 år som pensionsålder. Det innebär att PostNord avsätter pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år, eller tidigare om du slutar din anställning före pensionsåldern.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår

  • din aktuella fasta lön inklusive fasta tillägg
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision
  • utbetalda kontanta avlöningsförmåner, till exempel semestertillägg, från föregående kalenderår.

Du får pensionsbesked varje år

Varje år får du ett pensionsbesked där du ser hur mycket du har tjänat in till din förmånsbestämda ålderspension. I beskedet får du också en prognos för den förmånsbestämda ålderspensionen om du fortsätter att arbeta fram till din pensionsålder. Logga in för att se ditt senaste pensionsbesked.

Har du slutat din anställning hos PostNord får du varje år ett besked som kallas fribrevsbesked.

Så här kan du ta ut dina pengar

Vi börjar betala ut din förmånsbestämda ålderspension när du fyller 65 år om du inte meddelat att du vill ta ut pensionen från en annan tidpunkt.

Gå i pension enligt ITP-P

ITP-P Avdelning 2

Du tillhör avdelning 2 om du är född före den 1 januari 1981 eller om du slutat din anställning hos PostNord före 1 januari 2009.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL