Så finansieras din pension från PostNord

PostNord finansierar de olika delarna som ingår i din tjänstepension på olika sätt beroende på vilket bolag inom PostNord du arbetar på eller har arbetat på. Vilken finansieringsform som gäller för dig kan du se i tabellen.

Så här finansieras din tjänstepension från PostNord
Bolag inom PostNord AB Din tjänstepension enligt ITP-P
 • PostNord Sverige AB
 • PostNord Group AB
 • Posten Meddelande AB
 • PostNord Logistics AB
 • Posten Sverige AB
 • Posten PIC AB
 • Posten Distribution AB
 • Postfastigheter AB

Din förmånsbestämda ålderspension tryggas i PostNords Pensionsstiftelse.

För den kompletterande ålderspensionen (ITPK-P) betalar PostNord premier till det försäkringsbolag du har valt. Det är Collectum som administrerar denna del.

Du har rätt till sjukpension genom din försäkring hos SPP.

Din familjepension är försäkrad hos Skandia för tiden mellan mars 1994 och december 2004. Och hos SPP för tiden från och med januari 2005.

 • Svensk Kassaservice AB
 • Poståkeriet Sverige AB
 • Postgirot Bank AB (fram till och med 30 november 2002)

PostNord gör avsättningar för din förmånsbestämda ålderspension till ett konto i PostNord. Pensionen är försäkrad i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG).

För den kompletterande ålderspensionen (ITPK-P) betalar PostNord premier till det försäkringsbolag du har valt.

Du har rätt till sjukpension genom din försäkring hos SPP.

Din familjepension är försäkrad hos Skandia för tiden mellan mars 1994 och december 2004. Och hos SPP för tiden från och med januari 2005.

 • Posten Cargo Center AB
 • Posten Sjukvårdslogistik AB
 • Svensk Adressändring AB
 • AddressPoint AB
 • Hultbergs Inrikes Transporter AB

Din förmånsbestämda ålderspension är försäkrad hos Skandia.

För den kompletterande ålderspensionen (ITPK-P) betalar PostNord premier till det försäkringsbolag du har valt. Det är Collectum som administrerar denna del.

Du har rätt till sjukpension genom din försäkring hos SPP.

Din familjepension är försäkrad hos Skandia för tiden fram till och med 2007. Och hos SPP från och med 2008.

Nordic Mail AB Din förmånsbestämda ålderspension, sjukpension och familjepension är försäkrade hos Skandia.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL