Så här räknas din förmånsbestämda ålderspension ut

När vi räknar ut din förmånsbestämda ålderspension använder vi din lön, hur många år du varit anställd och eventuellt den pension du har tjänat in i tidigare anställningar.

Hur länge du arbetat påverkar hur mycket du får

För att räkna med hel tjänstetid behöver du ha arbetat i 30 år (360 månader) inom PostNord. Du kan få räkna med tjänstetid från andra anställningar också. Har du arbetat mindre än 30 år, dividerar vi det antal månader du jobbat med 360 månader.

Din lön påverkar hur mycket du får

Hur stor lön du har påverkar storleken på din förmånsbestämda ålderspension. Om du arbetar fram tills du är 65 år beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen på den sista pensionsmedförande lön som gäller innan du slutar.

Så här räknar vi

Om du arbetar tills du är 65 år använder vi 10 procent av den pensionsmedförande lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp när vi räknar ut den förmånsbestämda ålderspensionen.

Om du har en pensionsmedförande lön som är över 7,5 inkomstbasbe­lopp använder vi 65 procent av lönedelen mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp för att räkna ut din pension. Om du har en lön från 20 inkomstbasbelopp till 30 inkomstbasbelopp är procenten vi använder 32,5.

Förmånsbestämd ålderspension från 65 år om du har arbetat i 30 år
Pensionsmedförande lön Procent till uträkning
Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp 10 %
Lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp 65 %
Lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp 32,5 %

 

Får du en löneförhöjning efter att du fyllt 60 år kan du inte alltid räkna med löneförhöjningen i sin helhet till din förmånsbestämda ålderspension.

Mer information om löneförhöjning efter 60 år

Exempel 1

Johnny har arbetat hos PostNord i 15 år och hans lön är 30 000 kronor. När han fyller 65 år ska han gå i pension. För att räkna ut hur mycket han får i förmånsbestämd ålderspension multiplicerar vi först hans lön med 10 procent. Det blir 3000 kronor. Eftersom tjänstetiden också har betydelse för den förmånsbestämda ålderspensionen multiplicerar vi sedan 3000 kronor med 0,5 (15 år av 30 som räknas som hel tjänstetid). Jonny får alltså 1500 kronor i månaden.

30 000 * 0,1= 3000 kronor

3000*0,5= 1500 kronor i månaden

Exempel 2

Monica har arbetat hos PostNord i 30 år och hennes lön är 30 000 kronor. När hon fyller 65 år ska hon gå i pension. För att räkna ut hur mycket hon får i förmånsbestämd ålderspension multiplicerar vi först hennes lön med 10 procent. Det blir 3 000 kronor. Eftersom tjänstetiden också har betydelse för den förmånsbestämda ålderspensionen multiplicerar vi sedan 3000 kronor med 1 (30 år, vilket räknas som hel tjänstetid). Monica får alltså 3 000 kronor i månaden.

30 000 * 0,1= 3000 kronor

3000*1= 3 000 kronor i månaden

Vad innebär pensionsålder?

De allra flesta som är anställda på PostNord har 65 år som pensionsålder. Det innebär att PostNord avsätter pengar till din förmånsbestämda ålderspension tills månaden innan du fyller 65 år, eller tidigare om du slutar din anställning före pensionsåldern. Du kan ta ut din förmånsbestämda ålderspension från att du fyller 55 år. Du kan skjuta upp uttaget av din förmånsbestämda ålderspension tills du fyller 70 år.

Vad menar vi med pensionsmedförande lön?

I den pensionsmedförande lönen ingår:

  • din aktuella fasta lön inklusive fasta tillägg
  • skattepliktiga naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad
  • ett genomsnitt av de tre föregående årens rörliga inkomster, till exempel provision
  • utbetalda kontanta lönetillägg från föregående kalenderår, till exempel semestertillägg och mertidsersättning.

Om du slutar mellan 62 och 65 års ålder

Om du går i pension före 65 år men efter 62 års ålder blir din tjänstepension slutbetald.

Mer information om slutbetalning på sidan Slutat din anställning

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL