Godkänna anställningar innan ansökan

spv_se_huvudbilder_1280x720px_dags_for_pension_godkanna_anstallningar_innan_ansokan.png

Den förmånsbestämda delen i din tjänstepension räknar vi ut bland annat utifrån hur länge du arbetat statligt. Vi har uppgifter om dina statliga anställningar som varit pensionsgrundande. När du vill ta ut den förmånsbestämda delen får du en sammanställning från oss som du behöver godkänna innan din utbetalning kan börja.

Vid vissa tillfällen behöver vi veta mer om dina tidigare anställningar. Ett sådant tillfälle är när du ska ta ut den förmånsbestämda delen i din tjänstepension. Innan du tar ut din förmånsbestämda del ska du godkänna att dina statliga anställningar stämmer.

Har du fått ett brev om dina anställningsuppgifter från oss?

I samband med att vi skickar brev om din pensionering får du också ett brev från oss som heter Dina anställningsuppgifter. Det är en sammanställning över de anställningar du har haft i staten. Både du och din arbetsgivare ska gå igenom dina anställningsuppgifter och godkänna dem. Om du har frågor kan du se om du hittar svar på din fråga här nere eller kontakta oss.

Kontakta oss

Frågor och svar om dina anställningsuppgifter

Vi har samlat de vanligaste frågorna om dina anställningsuppgifter

 • Vill du komplettera dina anställningsuppgifter i samband med att du ska ansöka om förmånsbestämd ålderspension?
  Komplettera dina anställningsuppgifter direkt i sammanställningen. Kryssa i rutan att du vill att anställningsuppgifterna ska kompletteras med de kommentarer du lämnat. Fyll även i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig med ett svar. Dina anställningsuppgifter skrivs under av dig som anställd och din arbetsgivare, men viktigast är att den skickas till oss på SPV.
 • Varför stämmer inte tjänstebenämningen?
  I sammanställningen visas de anställningar som har betydelse för din tjänstepension. I vissa fall står en tjänstetitel med. Den har ingen betydelse för din tjänstepension och vi har inte möjlighet att ändra den. Därför behöver du inte höra av dig till oss om titeln inte stämmer.
 • Varför visas så många anställnings- eller ledighetsperioder?
  Perioderna visas på det sätt de blivit rapporterade till oss från din arbetsgivare. Alla ledigheter presenteras var för sig.
 • Varför står det att tjänstetid inte kan fastställas?
  Ta kontakt med vår kundservice om det står att tjänstetiden inte kan fastställas.
 • Vilket datum visas under rubriken Tjänstetid?
  I de flesta fall visas tjänstetid från och med året du anställdes. Om du fortfarande arbetar visas tjänstetid ofta till och med sista dagen månaden innan sammanställningen skrevs ut.
 • Vad betyder hel pension?
  Hel pension innebär att du har 30 år i pensionsgrundande tjänstetid som räknas med till den förmånsbestämda delen.
 • Vad innebär aktualiserad?
  Aktualiserad innebär att vi har hämtat dina anställningsuppgifter och uppdaterat våra register. Om du inte är aktualiserad har vi ännu inte utrett alla historiska anställningsuppgifter och därför kan ytterligare tjänstetid tillkomma när aktualiseringen är klar.
 • Vad är ordinarie pensionsålder?
  Ordinarie pensionsålder är den pensionsålder som gäller enligt det tjänstepensionsavtal som du har. För många är det 65 år, men det finns undantag. Din ordinarie pensionsålder ser du under rubriken Övriga uppgifter.
 • Arbetar du längre än din ordinarie pensionsålder?
  Tid efter din ordinarie pensionsålder är inte tjänstepensionsgrundande och räknas därför inte in i tjänstetiden.
 • Vad är statlig nettotid?
  Ta kontakt med vår kundservice om det står statlig nettotid under någon av dina anställningar i sammanställningen.
 • Kan uppgifterna användas för att räkna ut om du ska tilldelas NOR eller för turordningsregler?
  Uppgifterna i sammanställningen bör din arbetsgivare inte använda för att räkna ut om du ska tilldelas utmärkelsen NOR (Nit och redlighet i rikets tjänst) eller för turordningsregler. Uppgifterna i sammanställningen innehåller bara de anställningsuppgifter som är pensionsgrundande för förmånsbestämd ålderspension. Det behöver inte vara samma uppgifter som används vid beräkning av NOR eller turordningsregler.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL