Om du dör när du är pensionär

När du är pensionär och får utbetalning av pensionen kan din familj få pengar om du dör.

Om du slutat din statliga anställning i syfte att vara pensionär kan din familj få pengar om du dör. Det finns olika regler för hur din familj kan få pengar beroende på när du gick i pension och vilken lön du haft.

Ansökan om pengarna

Vi skickar automatiskt ut information till dödsboet om hur efterlevande ansöker. Vi behöver alltid få en ansökan för att någon ska kunna ta del av pengarna.

Efterlevandepension – för dig som gick i pension efter 2002

Om du gick i pension efter 2002 har du tjänstepension enligt avtalet
PA 03 eller PA 16. Då kan din familj ha rätt till efterlevandepension. Efterlevandepensionen gäller tills du fyller 75 år. Dör du efter du fyllt 75 år gäller den inte.

 • Efterlevandepensionen betalas ut till din make, maka, registrerad partner eller sambo.
 • För att efterlevandepensionen ska betalas ut till din sambo behöver ni ha gemensamma barn eller har tidigare varit gifta.
 • Barn har rätt till efterlevandepension till dess att de fyller 20 år.
 • Efterlevandepension betalas ut varje månad under sex år eller till och med den månad som du skulle ha fyllt 75 år.

Det kan finnas rätt till kompletterande efterlevandefribrev beroende på vilken lön du haft åren 1997-2001. Det är inget din familj behöver ansöka om utan vi betalar ut den samtidigt som din familj ansöker om efterlevandepensionen. Du kan kontakta du vår kundservice på 020-65 00 65 om du vill veta mer.

Efterlevandepension – för dig som gick i pension innan 2002 eller var sjuk

Om du gick i pension före 2002 eller hade sjukersättning årsskiftet 2002/2003 tillhör du pensionsaavtalet PA-91. Då kan din familj ha rätt till efterlevandepension. Efterlevandepensionen gäller tills du fyller 70 år. Dör du efter 70 års ålder gäller den inte.

 • Efterlevandepension kan betalas ut till din make, maka, registrerad partner eller sambo.
 • För att efterlevandepensionen ska betalas ut till din sambo behöver ni ha gemensamma barn eller tidigare varit gifta.
 • Barn har rätt till efterlevandepension, till dess att de fyller 20 år.
 • Efterlevandepensionen betalas ut varje månad under fem år eller till och med den månad du skulle ha fyllt 70 år, men upphör om din make eller maka gifter om sig.

Det kan finnas rätt till kompletterande efterlevandefribrev beroende på vilken lön du haft åren 1997-2001. Det är inget din familj behöver ansöka om utan vi betalar ut den samtidigt som din familj ansöker om efterlevandepensionen. Du kan kontakta du vår kundservice på 020-65 00 65 om du vill veta mer.

Familjepension – för dig som gick i pension innan 1992

Om du gick i pension innan 1992 har du tjänstepension enligt PA-SPR. Då kan din familj ha rätt till familjepension. Familjepensionen gäller hela livet.

 • Familjepensionen betalas ut till make, maka eller registrerad partner.
 • Den betalas ut varje månad livet ut, men upphör om hen gifter om sig.
 • Barn har rätt till familjepension till dess att de fyller 19 år.

Om du arbetade som yrkesofficer när du blev pensionär gäller andra regler, kontakta oss i så fall.

Återbetalningsskydd som du kan ha på delar i din tjänstepension

Du kan ha återbetalningsskydd på delarna den valbara delen, Kåpan Tjänste och Kåpan Extra.  Har du valt återbetalningsskydd för delarna i din tjänstepension kan din din familj få pengar om du dör. Hur länge pengarna betalas ut kan den som förvaltar din tjänstepension svara på. Hur mycket din familj får beror på hur mycket pengar som finns kvar i försäkringen vid dödsfallet.

Vill du kolla upp återbetalningsskyddet kontaktar du den försäkringsgivare som betalar ut din tjänstepension. Tänk på att oftast lämnas inte uppgifterna till annan än till dig som har försäkringen.

Vem i familjen får pengarna?

Pengarna från återbetalningsskyddet går i första hand till din make, maka registrerade partner eller sambo och i andra hand till dina barn. Du kan ändra vem som ska få ta del av återbetalningsskyddet. Det kallas för att ändra förmånstagarförordnande.

Kontakta den försäkringsgivare som betalar ut din tjänstepension för att ändra ditt förmånstagarförordnande.

Återbetalningsskydd för din pension hos Kåpan Tjänstepension

För delarna Kåpan Tjänste och Kåpan Extra är det allid Kåpan Pensioner som är försäkringsgivare. Du ser om du har återbetalningsskydd när du loggar in på Kåpans webbplats.

Möjlighet att söka ekonomiskt stöd

Om dina efterlevande lever under svåra ekonomiska förhållanden kan de ansöka om ekonomiskt stöd från någon av de tre stiftelser som SPV förvaltar.

Hur dina efterlevande ansöker om ekonomiskt stöd från stiftelserna

Tillhör du ett annat tjänstepensionsavtal?

Informationen på den här sidan vänder sig till dig som har tjänstepension från statlig anställning.

Se om du tillhör något av våra andra avtal

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL