Vad som påverkar pensionen

Varje år räknas din tjänstepension om. Den kan även räknas om vid andra tillfällen när en förändring inträffar.

Tjänstepensionen räknas om varje år

Din tjänstepension räknas varje år om mot prisbasbeloppet.

Om tjänstepensionen 2024

Andra tillfällen då tjänstepensionen räknas om

Tjänstepensionen räknas också om när en förändring inträffar som påverkar storleken på din den. Det kan exempelvis vara när du har delpension och får ny lön, när du provar att arbeta under tiden som du får sjukpension eller när du har andra inkomster. 

Har du tjänstepension eller familjepension enligt tjänstepensionsavtalet PA-SPR och Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan räknar om ersättningen räknar vi också om din pension.

Vi räknar om din delpension när din lön har ändrats

 • Din arbetsgivare meddelar oss din nya lön.
 • Vi räknar om din delpension och skickar ett meddelande till dig om det nya belopp som du ska få.
 • När vi har räknat om din delpension får du en retroaktiv utbetalning för de månader som du har haft rätt till den högre summan.

Får du sjukpension och provar att arbeta minskar din sjukpension

 • Du som har sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan prova på att arbeta eller studera. Försäkringskassan minskar då din ersättning. Vi på SPV minskar din sjukpension i motsvarande grad.
 • Skicka in kopior till oss på alla beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning som du får från Försäkringskassan.
 • Du skickar in kopiorna till SPV, 851 90 Sundsvall eller via mejl.

Skicka mejl till oss

 • Har frågor kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40.

Har du pensionsersättning eller särskild pensionsersättning och har andra inkomster kan din pension minska

 • Du ansvarar själv för att meddela oss om inkomster du har samtidigt som du får pensionsersättning eller särskild pensionsersättning från oss.
 • Exempel på inkomster som du ska anmäla till oss är sjukpenning, lön och arvoden. Även överskott av näringsverksamhet är en form av inkomst du ska anmäla.
 • Om du tagit emot för mycket pengar kan du annars blir återbetalningsskyldig.
 • Anmäl dina inkomster genom blanketten Anmälan om arbetsinkomst.
 • Anmälan om arbetsinkomst (pdf, nytt fönster)
 • Har du har frågor kontaktar du vår kundservice på 020-51 50 40 eller mejlar till inkomstkontroll@spv.se.

Tyck till om sidans innehåll

Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Berätta för oss vad du tycker om innehållet på denna sida. Om du har frågor om din tjänstepension – kontakta vår kundservice genom att skicka ett mejl till oss eller ringa 020-51 50 40.

Så här behandlar vi dina personuppgifter

XS SM MD LG XL